Sąlygos ir Nuostatos

Ši Paslaugų sutartis (“Sutartis”) yra sudaryta tarp Hella Good Marketing. (toliau vadinamo “Agentūra”) ir šioje susijusioje užsakymo formoje nurodytos šalies (“Klientas” arba “jūs”), įtrauktos į šią nuorodą (kartu su bet kuriuo vėliau pateiktu Kliento pateiktu formu, “Užsakymo forma”) ir taikoma visoms Marketingo ir Pardavimų paslaugoms bei ataskaitų paslaugoms (toliau bendrai vadinamoms “SEO paslaugomis”), užsakytoms Kliento.

Apibrėžimai

 • SEO – Paieškos variklio optimizavimas: Procesas, skirtas pagerinti vietos reitingą paieškos variklio rezultatuose.
 • OSO – Organinė paieškos paslaugos: Procesas, skirtas maksimaliai išnaudoti jūsų svetainės (-ių) organinį turinį su galimybės pagerinti paieškos variklio reitingą.
 • FTP – Failų perdavimo protokolas: Standartinis tinklo protokolas, skirtas failo kopijavimui iš vieno kompiuterio į kitą per TCP/IP pagrįstą tinklą, pvz., internetą. Per šį metodą galima pritaikyti jūsų svetainę.
 • PSM – Mokama paieškos rinkodara: Skelbimų optimizavimas, už kurią imamas mokestis skelbimų šeimininkui.
 • SMS – Socialinių tinklų paslaugos: Procesas, skirtas gerinti jūsų socialinės žiniasklaidos “prekės” vertę, kad pagerėtų jūsų socialinės žiniasklaidos profilių matomumas ir prekinis ženklas.
 1. Terminas ir nutraukimas Ši Sutartis įsigalios nuo laiko tarpų, nurodytų Užsakymo formoje. Šią Sutartį bet kuri šalis gali nutraukti raštu kitai šaliai pranešus per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo gavimo. Agentūra gali nutraukti šią Sutartį (i) nedelsdama, jei Klientas nesumoka bet kokių mokesčių pagal šią sutartį; arba (ii) jei Klientas nes bendradarbiauja su Agentūra arba trukdo Agentūros gebėjimui vykdyti SEO paslaugas pagal šią sutartį. Klientas turi sumokėti visas nepakartotinas sąskaitas ir visas kitas sumas, kurios priklauso Agentūrai pagal šią Sutartį (arba dėl atitinkamų paslaugų). Be įsipareigojimų sumokėti pagal šios sutarties išraiškos, jei Klientas per pranešimo laikotarpį sutaria, kad trečioji šalis teiks Paslaugas, jis moka Agentūrai sumą, lygią toms atlygio sumoms, kurias Agentūra gautų, jei ji būtų teikusi Paslaugas per tą laikotarpį.
 2. SEO PASLAUGOS (a) Atlikdama Organinių paieškos paslaugų (OSO) paslaugas, Agentūra sukuria planą, skirtą padidinti Kliento svetainės matomumą ir pagerinti svetainės paieškos reitingą, susijusį su Kliento verslu, ir teikia susijusią programos strategiją ir taktinius pasiūlymus. (b) Klientas pripažįsta, kad OSO paslaugoms reikės modifikacijų svetainėje (-ėse), kurios gali apimti pakeitimus svetainių pavadinimams, metaduomenims, kopijoms, struktūroms, nuorodoms ir kitais veiksniais, turinčiais įtakos didesniam indekso matomumui ir raktinių žodžių reitingui. (c) Klientas atsakingas už tinkamus darbuotojus, kurie dirbs su Agentūra, įgyvendinant rekomendacijas, teikiamas kaip dalį OSO paslaugų. (d) Klientas bus vienintelis atsakingas už visų svetainės aspektų veikimą, priežiūrą ir valdymą. (e) Agentūra turės teisę į paieškos variklio optimizavimą, kurį įgyvendiname svetainėse, platformose ar programose, kol visa darbo apimtis bus atlikta ir sumokėta.
 3. SVETAINĖS KŪRIMAS (a) Autorinė teisė. Klientas išsaugo teisę į duomenis, failus ir grafiką, pateiktus klientui. Klientas garantuoja, kad jis turi visus teises, leidimus ir autorių teises į visą pateiktą informaciją ir visiškai atleidžia agentūrą nuo visų reikalavimų, išlaidų ar veiksmų dėl informacijos, failų ir grafikos, pateiktų klientui, naudojimo agentūrai, teikiant sutartas interneto svetainių kūrimo paslaugas klientui. (b) Teisė. Tai yra kliento atsakomybė laikytis interneto svetainių, mokesčių ir muitų teisės aktų, ir agentūra neduoda teisinės konsultacijos šiais klausimais. (c) Apyvartinis kodas. Jei agentūra rašo tinkamą kodą svetainei ar programai, kurią klientas reikalauja, tokiu atveju autorių teisė į tokią kodą lieka pas agentūrą. Tokiais atvejais agentūra leis klientui visiškai naudotis tokio kodo ribose tik savo verslui, nebent kitaip susitarta raštu. (d) Agentūra turės teisę į visas internetines svetaines, platformas ar programas (įskaitant modifikacijas/pritaikytą kodavimą atvirojo kodo sprendimuose), kurias statome arba redaguojame, kol visi darbai bus atlikti ir sumokėti už juos. (e) Prašome susisiekti su 8-digital dėl daugiau informacijos apie svetainių valdymo paketus, kuriuose įtrauktas svetainių saugumo ir atsarginių kopijų kūrimas.
 4. MOKĖJIMAI; ATMOKŲ IR ATŠAUKIMO MOKESČIAI (a) Klientas sutinka sumokėti Agentūrai bet kokius ir visus mokesčius, kaip nurodyta Užsakymo formoje. (b) Atlyginimas ir užduotys peržiūrimos kasmet arba bet kuriuo metu esant esminiams pokyčiams Kliento reikalavimuose. Bet koks susitarimas bus rašytinai patvirtintas abiejų šalių. Jei Agentūros atlyginimas yra mokestis pagal numatomą laiką, skirtą Paslaugoms teikti, Agentūra pasilieka teisę suderinti ir koreguoti mokestį kas šešis mėnesius, atsižvelgdama į faktinį praleistą laiką. (c) Jei Klientas ir Agentūra negali susitarti dėl atlyginimo prieš metinį peržiūrą, ankstesnė mokestis bus toliau mokamas iki susitarimo pasiekimo, tuo metu, kai bus atlikta bet kokia būtina balansavimo sumažinimo mokėjimas, arba iki sutarties nutraukimo. (d) Agentūra išrašys sąskaitas kiekvieną mėnesį, ir mokėjimo sąlygos yra 30 dienos nuo kiekvienos sąskaitos datos. Jei Klientas neatsiskaito už sąskaitą per 10 dienų nuo jos mokėjimo dienos, Agentūra turi teisę sustabdyti Paslaugas. (e) Jei kitaip nesutarta raštu, visi mokestis ar komisiniai mokėjimai bus išrašomi ir sumokėti tiek, kiek Agentūra turi tuos kaštus. (f) Jei Klientas papildomai reikalauja paslaugų, neatitinkančių pradinio susitarimo apimties, šalys sutinka deryboms dėl šių papildomų paslaugų sąlygų, sąlygų ir atlygio. (g) Kelionės ir susijusios išlaidos bei visi kiti išlaidos, patirtos Agentūros ar jos darbuotojų prašymu arba užsienyje, atliekant užduotis, bus apmokėtos Kliento sąskaita pagal kainą. (h) Klausimas dėl atskiro elemento sąskaitoje egzistavimo neturi įtakos visos sąskaitos apmokėjimo terminui. (i) Jokių Kliento užsakymo numerio arba kito darbo numerio nebuvimas nebus pagrindas nesumokėti.
 5. Kliento ATSAKOMYBĖ Siekiant teikti šias paslaugas, Klientas sutinka:
  1. Suteikti Agentūrai FTP prieigą prie savo svetainių naujų puslapių įkėlimui ir pakeitimams, siekiant optimizuoti SEO paslaugas arba patvirtinti per trečiąją šalį.
  2. Leisti Agentūrai naudoti visus Kliento logotipus, prekinius ženklus, svetainės vaizdus ir kt., kurie būtų naudojami kuriant informacinius puslapius ir kitais būdais, laikomais būtinais paieškos variklio pozicionavimui ir optimizavimui.
  3. Kad, jei Kliento svetainė(-ės) turėtų mažai tekstinių turinio, Klientas suteiktų papildomų atitinkamo teksto turinio elektroniniu formatu siekiant kurti papildomus tinklalapius. Klientas sutinka pateikti turinį, pavyzdžiui, 200–500 žodžių “straipsnius” apie kiekvieną iš savo raktinių frazių.
 6. PAIEŠKOS VARIKLIAI (a) Jeigu šalių susitarimas kitaip nenumatytas raštu ir vadovaujantis pramonės standartais, Agentūros sutartys su paieškos varikliais ir kitais tiekėjais dėl Klientų mokamųjų paieškos rinkodaros paslaugų sudaromos vadovaujantis paieškos variklio/tiekėjo galiojančiomis standartinėmis sąlygomis ir sutartimis. Agentūra veiks kaip pagrindinė šališkai tvarkantis su visais paieškos varikliais/tiekėjais ir visais kitais tiekėjais, nebent vietinių įstatymų kitaip nereikalauja. Dėl visų skelbimų skelbimo, teisės ir įsipareigojimai tarp Kliento ir Agentūros atitiks tuos, kuriuos sudaro Agentūra ir įvairūs paieškos varikliai/tiekėjai pagal tokias sąlygas ir sutartis. Taigi Klientas pripažįsta ir sutinka: (i) kad sąlygos ir tarifai gali būti pakeičiami, atsižvelgiant į susitarimus, sudarytus su susijusiais paieškos varikliais/tiekėjais, ir (ii) kad visos paieškos variklių ir kitų tiekėjų įprastos prekybos sąlygos bus laikomos Kliento.
 7. Kliento Pripažinimai Klientas supranta, pripažįsta ir sutinka, kad:
  1. Agentūra neturi kontrolės dėl paieškos variklių ar katalogų politikos, susijusios su priimamais tinklalapiais ir/arba turiniu, kuriuos jie priima dabar ar ateityje. Kliento tinklalapis(-iai) gali būti pašalintas iš bet kurio paieškos variklio ar katalogo bet kuriuo metu tik paieškos variklio ar katalogo subjektyviu sprendimu. Agentūra pakartotinai pateiks tas puslapius, kurie buvo pašalinti iš indekso.
  2. Kai kuriems paieškos varikliams ir katalogams gali prireikti nuo dviejų (2) iki keturių (4) mėnesių ar net ilgiau po pateikimo, kad įrašytų Kliento tinklalapį(-ius).
  3. Kartais paieškos varikliai ir katalogai gali sustabdyti pateikimus neapibrėžtai trukmei.
  4. Kartais paieškos varikliai ir katalogai gali nutraukti įrašus be aiškios ar prognozuojamos priežasties. Dažnai įrašai vėl atsiranda be papildomo pateikimo. Jei įrašas nepasirodo, Agentūra pakartotinai pateiks tinklalapius(-ius), vadovaudamasi esamo paieškos variklio ar katalogo politika.
  5. Kai kurie paieškos varikliai ir katalogai siūlo pagreitintų įrašų paslaugas už mokestį. Agentūra skatina Klientą pasinaudoti šiomis pagreitintomis paslaugomis. Klientas atsakingas už visus pagreitintos paslaugos mokesčius, jei kitaip nenurodyta Užsakymo formoje.
 8. PAKEITIMAI TINKLALAPYJE Agentūra neatsako už kitų šalių atliktus pakeitimus Kliento tinklalapiuose, kurie neigiamai veikia paieškos variklių ar katalogų reitingus.
 9. PAPILDOMOS PASLAUGOSPapildomos paslaugos, neįtrauktos į šį susitarimą ar Užsakymo formą, bus teikiamos už £65 per valandą. Agentūra neatsako už Kliento perrašymus SEO paslaugų darbui Kliento tinklalapiuose. Klientui bus taikomas papildomas mokestis už meta etikečių, raktinių žodžių, turinio ir kt. atstatymą pagal iki £65 per valandą nustatytą valandos tarifą.
 10. ATSAKOMYBĖ Klientas įpareigotas kompensuoti ir apsaugoti Agentūrą (ir jos dukterines bendroves, susijusias įmones, pareigūnus, įgaliotuosius, bendradarbius ar kitus partnerius ir darbuotojus) nuo visų reikalavimų, nuostolių, įsipareigojimų, išlaidų ir kaštų (įskaitant, bet neapsiribojant, protingus teisininko mokesčius ir visus susijusius kaštus bei išlaidas), patirtas Agentūrai dėl bet kokio reikalavimo, sprendimo ar teismo sprendimo prieš Agentūrą dėl (a) bet kokios nuotraukos, iliustracijos, grafikos, garso įrašo, vaizdo įrašo, teksto, duomenų ar bet kurios kitos informacijos, turinio, parodymo ar medžiagos (neatsižvelgiant į tai, ar tai būtų parašyta, grafinė, garso ar kita forma), pateiktos Kliento Agentūrai (toliau vadinama „Kliento turiniu“), arba (b) teiginio, kad Agentūros naudojimas Kliento turiniu pažeidžia trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises. Norint gauti tokį gynybą ir mokėjimą, Agentūra turi: (i) nedelsiant pranešti Klientui raštu apie reikalavimą; ir (ii) leisti Klientui kontroliuoti gynybą ir visus susijusius derybų procesus bei visapusiškai bendradarbiauti su Klienu.
 11. ATMENAMOSIOS VISŲ KITŲ GARANTIJŲAgentūra negali garantuoti, kad SEO paslaugos atitiks Kliento lūkesčius ar reikalavimus. Visas rizikas dėl kokybės ir veikimo Klientas prisiima pats. Išskyrus kituose šios sutarties nurodytuose punktuose nurodytas ribotas garantijas, Agentūra teikia savo paslaugas „kaip yra“ ir be jokių garantijų. Šalys susitaria, kad (a) šioje skiltyje nurodytos ribotos garantijos yra vienintelės ir išskirtinės garantijos, teikiamos kiekvienos šalies. Teikiamos kiekvienos šalies, ir (b) kiekviena šalis atsisako visų kitų garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas prekybos tinkamumu ir tinkamumu tam tikram tikslui, susijusioms su šia sutartimi, atlikimu ar nesugebėjimu atlikti šios sutarties, turiniu ir kiekvienos šalies skaičiavimo ir platinimo sistema. Jei šios sutarties nuostata būtų neįstatyminė, negaliojanti arba bet kokiu kitu būdu negalėtų būti vykdoma, toji nuostata laikoma atskiriama nuo sutarties ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.
 12. RIBOTOJI ATSAKOMYBĖ Jokiomis aplinkybėmis Agentūra neatsako Klientui už netiesioginius, ypatingus, pavyzdinius arba netiesioginius nuostolius, įskaitant bet kokią numatytą ar patvirtintą prekių tinkamumo ar tinkamumo tam tikram tikslui garantiją, ypač bet kokią reikalavimą dėl bet kurios programinės įrangos, esančios Kliento nuomotose arba nuosavybėje, ar numatytas garantijas, kylančias iš susitarimo pažeidimo, sutarties, netinkamo elgesio ar griežto atsakomybės pagrindo, pagal šią sutartį, duomenų praradimą ar bet kokią kito pobūdžio naudą, ar tai būtų prognozuojama, ar teigiama, pagrįsta garantijos pažeidimu, sutarties, netinkamo elgesio ar griežto atsakomybės pagrindo, šios sutarties vykdymo ar nevykdymo, turinio ir kiekvienos šalies skaičiavimo ir platinimo sistemos. Net jei šalis būtų įspėta apie galimą tokių nuostolių atsiradimą ir nepaisytų bet kokios ribotos priemonės, numatytos šioje sutartyje. Grąžinimų nebus. Agentūra nedaro jokių garantijų bet kokio pobūdžio, neišskyrus tų, kurie yra išsamiai aprašyti šioje sutartyje. Klientas atsakingas už viso sistemos atsarginę kopiją ir sistemos atstatymą gedimo atveju.
 13. Kur mes, agentūra, atlikome dizaino darbus arba išskirtinę kodavimą, visos intelektinės nuosavybės teisės išliks pas 8 Digital, kol visa darbo užmoka bus sumokėta pilnai.
 14. Kliento PAREIGOS Klientas suteikia šias atstovavimus ir garantijas Agentūrai:
  1. Klientas pareiškia Agentūrai ir be sąlygų garantuoja, kad visi teksto, grafiniai elementai, nuotraukos, dizainai, prekės ženklai arba kiti kūriniai, pateikti Agentūrai, yra Kliento nuosavybė arba Klientas turi teisę nuo teisėtojo savininko naudotis kiekvienu iš šių elementų, ir atleis, apsaugos ir gintis Agentūrą ir jos subrangovus nuo bet kokio reikalavimo ar ieškinio, kylusio iš Kliento pateiktų šių elementų naudojimo.
  2. Klientas garantuoja, kad visi teksto, grafiniai elementai, nuotraukos, dizainai, prekės ženklai arba kiti kūriniai, pateikti Agentūrai svetainėje įtrauktam, yra Kliento nuosavybė arba Klientas gavo leidimą nuo teisėtojo savininko (-ų) naudotis kiekvienu iš šių elementų, ir atleis, apsaugos ir gintis Agentūrą ir jos subrangovus nuo bet kokio atsakomybės ar ieškinio, kylusio iš šių elementų naudojimo.
  3. Kartais vyriausybės gali priimti įstatymus ir įvesti mokesčius bei tarifus, veikiančius internetinę elektroninę prekybą. Klientas sutinka, kad jis vienas atsakingas už šių įstatymų, mokesčių ir tarifų laikymąsi ir atleis, apsaugos ir gintis Agentūrą ir jos subrangovus nuo bet kokio reikalavimo, ieškinio, baudos, mokesčio ar tarifo, kylusio iš Kliento internetinės elektroninės prekybos veiklos.
 15. Konfidencialumas: Šalys sutinka griežtai saugoti kiekvienos kitos nuosavybinę arba konfidencialią informaciją. „Nuosavybinė arba konfidenciali informacija“ apima, bet tuo neapsiriboja, rašytinius arba žodinius kontraktus, prekybos paslaptis, žinias, verslo metodus, verslo politiką, atsiminimus, ataskaitas, įrašus, kompiuteriu išsaugotą informaciją, pastabas ar finansinę informaciją. Nuosavybinė arba konfidenciali informacija neturi apimti jokios informacijos, kuri: (i) yra arba tampa viešai žinoma bet kokiu kitu būdu, išskyrus atskleidimo šalių įsipareigojimų pažeidimą; (ii) buvo žinoma atitinkamai gaunančiai šaliai arba buvo teisėtai gauta iš trečiosios šalies; (iii) buvo nepriklausomai sukurtas atitinkančios šalies; arba (iv) turi būti atskleista teismo sprendimu ar kitu teisėtu procesu. Šalys sutinka neplatinti kiekvienos kitos nuosavybinės arba konfidencialios informacijos jokiu būdu trečiajai šaliai arba naudoti kiekvienos kitos nuosavybinę arba konfidencialią informaciją tikslams, nenurodytiems šiame susitarime. Kiekvienos šalies nuosavybinė arba konfidenciali informacija lieka tik ir vien tik tos šalies nuosavybe. Šalys sutinka, kad, atveju, jei kita šalis naudos arba atskleis nuosavybinę arba konfidencialią informaciją kitaip nei nurodyta šiame susitarime, neskelbančiosios šalies gali būti teisėta gauti teisingumo priemones. Nepaisant šio susitarimo pabaigos arba galiojimo pabaigos, Agentūra ir Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jų konfidencialumo įsipareigojimai, susiję su nuosavybine arba konfidencialia informacija, tęsis iki viso trijų (3) metų nuo galiojimo pradžios.
 16. Duomenų apsauga: Visi klientui surinkti arba skirti duomenys bus laikomi šio susitarimo konfidencialumo sąlygų ir duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Tokia informacija bus laikoma 8-Digital tik šio susitarimo galiojimo laikotarpiu. Klientas prisiima visą atsakomybę už duomenų apsaugos įstatymo laikymąsi visai informacijai, kurią 8-Digital renka ir pateikia Klientui vykdant sutarties darbus.
 17. NEVYKDYMŲ ATVEJAI Jokia šalis nebus atsakinga už bet kokį uždelsimą arba nesugebėjimą vykdyti savo įsipareigojimų, jei toks uždelsimas arba nesugebėjimas yra sukeltas aplinkybėmis, nepriklausančiomis šaliai, įskaitant, bet tuo neapsiriboja, jėgos veikla, pramoninėmis demonstracijomis, pilietinėmis sukilimais, streikais (išskyrus tos šalies ar jos subrangovo darbuotojų streikus) ar blokadomis arba neįmanomumu gauti šaltinio medžiagoms. Tokiai šaliai bus suteikta pagrįsta laiko prasme atidėti tokių įsipareigojimų vykdymą.
 18. ŠALIŲ SANTYKIAI Vykdama šio susitarimo nuostatas, Agentūra laikoma nepriklausoma rangovė, ir niekas šiame susitarime neišskiria šio susitarimo, užimtumo, bendrovės bendradarbiavimo ar partnerystės santykių. Klientas šiuo susitarimu ar kitaip neįsipareigoja vykdyti jokių Agentūros įsipareigojimų, neišskiriant jokiu reglamentu ar kontraktu. Agentūrą niekaip negalima traktuoti kaip Kliento atstovą ar jo vardu veikiantį asmenį, nepaisant šiame susitarime nustatytų kitų nuostatų.
 19. PRANEŠIMAI IR APMAOKOS Bet koks pranešimas, kurį pagal šį susitarimą reikia pateikti, turi būti raštu ir asmeniškai pristatytas kitai šaliai, nurodytai Užsakymo formoje. Bet kuri šalis gali pakeisti savo adresą, į kurį turi būti siunčiamas pranešimas arba mokėjimas, raštu pranešdama kitai šaliai pagal šio pastraipos nuostatas.
 20. TEISINIS REGULIAVIMAS Šis susitarimas turi būti laikomas pagal ir aiškinamas pagal Anglijos ir Velso teisę, kurios teismai turi neekskluzinę jurisdikciją.
 21. SUTARTIS ĮSITEISINANTI ANT PAVELDĖTOJŲ Susitarimo nuostatos bus įpareigotos ir naudos šalių paveldėtojus, įpėdinius, sėkmingus paveldėtojus ir paskyrimus.
 22. PERDUODAMUMAS Klientas negali perduoti šio susitarimo ar jo teisių ir pareigų trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio Agentūros sutikimo. Agentūra pasilieka teisę perduoti subrangovus šiam projektui užtikrinti, siekiant laiku užbaigti darbus.
 23. ATSISAKYMAS Jokios šalies atsisakymas bet kurios pažeidimo nelaikomas atsisakymu nuo ankstesnio arba vėlesnio to paties ar kitų šios sutarties nuostatų pažeidimo.
 24. INTEGRACIJA Šis susitarimas sudaro šalių supratimą ir atšaukia bei pakeičia visus ankstesnius susitarimus tarp šalių, yra ketinamas kaip jų susitarimo galutinė išraiška. Jis negali būti keičiamas arba pataisytas, išskyrus atvejus, kai pakeitimai atlikti raštu ir abi šalys juos pasirašo ir konkreti šiame susitarime nurodyta nuoroda. Šis susitarimas turės pirmenybę prieš bet kokius kitus dokumentus, kurie gali prieštarauti šiam susitarimui.
 25. NEIŠVADOS PRIEŠ AUTORIŲ Jokios šio susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos prieš bet kurią šalį, nes ta šalis arba jos teisininkas parengė tokias nuostatas.
 26. GINČŲ NAGRINĖJIMAS Įvykus bet kokiam ginčui iš kylančiam iš šio susitarimo, šalys stengsis jį išspręsti derybose. Šiuo tikslu jos įsipareigos konsultuotis arba deryboms gerbdamos naudoti visus pastangas ir, pripažįstant savo abipusius interesus, stengtis pasiekti sąžiningą ir teisingą susitarimą, patenkinantį abi šalis. Derybos turi vykti tarp šalių vyriausybių vyresniųjų vadovų, suteikusių įgaliojimus spręsti ginčus.
 27. SKAITYTA IR SUPRANTA Kiekviena šalis pripažįsta, kad yra perskaičiusi ir supratusi šį susitarimą ir sutinka būti įsipareigojusi pagal jo sąlygas ir nuostatas.

Socialiniai tinklai

 • a) Atlikdama socialinių tinklų paslaugas (STP), agentūra parengs planą, skirtą pagerinti kliento verslo profilio matomumą pasirinktuose socialiniuose tinkluose.
 • b) Klientas pripažįsta, kad socialinių tinklų paslaugoms reikės, kad klientas suteiktų agentūrai leidimą skelbti įrašus kliento vardu visose su paslauga įtrauktose socialiniuose tinkluose siekiant įtakoti kliento profilio matomumą ir įvertinimą.
 • c) Klientas prisiima atsakomybę už teikimą agentūrai būtinų prisijungimo duomenų skelbimams kurti ir taip pat už teksto ir/arba informacijos teikimą agentūrai, užtikrinant, kad skelbimai būtų visiškai veiksmingi.
 • d) Klientas išlaiko visą atsakomybę už savo socialinio profilio priežiūrą ir visus ten esančius nuorodas bei turinį.

PAPILDOMOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU APMAKSTOMŲ PAIEŠKOS RINKODAROS PASLAUGOMIS

Kai Klientas įgalioja Agentūrą tiekti apmokamas paieškos rinkodaros paslaugas (“PSM paslaugos“), šio Hella Good Marketing sąlygos taikys.

 1. Paslaugos Atlikdama PSM paslaugas, Agentūra:
  1. aktyviai valdys, stebės, sekti ir matuos paieškos rinkodaros programas, skatinant Kliento produktų ir/arba paslaugų (“Produktai“) pardavimus tinklalapiuose (ir visuose šių tinklalapių pakeitimuose ar atnaujinimuose);
  2. tvarkys santykius su ir mokėjimus atliks paieškos sistemų ar katalogų (“Paieškos Partneriai“) savininkais, operatoriais ir/arba administratoriais;
  3. valdys siūlomų kainų, sąrašo sąlygų, mėnesio išlaidų, sąrašų pridėjimo ir trynimo, naujų sąrašų kūrimo ir kainų pasikeitimo procesus;
  4. teiks, stebės ir palaikys būtinus technologinius įrankius, reikalingus siekiant sujungti tinklalapius su Paieškos Partneriais; ir
  5. seks ir praneš apie tam tikrus metrikos rodiklius, įskaitant paspaudimų skaičių, pardavimų konversijos duomenis ir investicijų grąžos (ROI) matavimus, ir, jei taikoma Agentūros mokesčiams, seks ir praneš apie visų atitinkamų veiksmų pobūdį ir apimtį, nurodytus Sutarties sąlygose kvalifikuotų klientų (kaip apibrėžta žemiau) sąskaita.
 2. Apmokėjimas už PSM paslaugas (a) Paslaugų sutartyje nustatyti mokesčiai neįtraukia jokių aplikacijų programavimo sąsajos (“API“) prieigos ar panašių mokesčių, kuriuos Paieškos Partneris gali taikyti Agentūrai, susijusiai su Kliento paieškos rinkodaros programa. Agentūra pasilieka teisę reikalauti, kad Klientas (ir Klientas sutinka mokėti) sumokėtų tokius mokesčius. Kai tokie Paieškos Partneriai taiko konkretų mokestį už paspaudimą, tas mokestis bus sąskaitojamas Klientui Agentūros. Atvejais, kai Paieškos Partneris taiko fiksuotą mokestį už API prieigą, Agentūra perduos visus tokius API mokesčius savo PSM klientams proporciniu pagrindu. Aiškumo dėlei tokiu atveju Agentūra dės komerciškai pagrįstas pastangas nustatyti apytikrį veiksmingą API kaštą, suskaičiuotą pagal paspaudimą, visiems taikomiems klientams. Kiekvienas toks klientas tada sumokės savo proporcijinę dalį API išlaidų. (b) “Kvalifikuotas Klientas” reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris (i) per šešiasdešimt (60) dienų nuo paspaudimo ant tinklalapių per hiperlinkus, esančius Kliento raktažodžiuose, pavadinimuose ir aprašymuose, sąrašuose, turiniuose, duomenyse ir duomenų siuntiniuose, susijusiuose su Kliento Produktų raktažodžiais, pavadinimais ir aprašymais, sąrašais, turiniu, duomenimis ir duomenų siuntiniais (“Pasiūlymai“), kaip parodyta bet kuriame Paieškos Partnerio puslapyje ar per bet kokį kitą Agentūros teikiamą reklamavimo vietą, užsako Produktus iš tinklalapių; arba (ii) užbaigia ir pateikia Kliento registracijos formą per šešiasdešimt (60) dienų nuo paspaudimo ant tinklalapių per hiperlinkus, esančius Kliento Pasiūlyme, kaip parodyta bet kuriame Paieškos Partnerio puslapyje ar per bet kokį kitą Agentūros teikiamą reklamavimo vietą. “Mėnesio Pardavimai” reiškia Kvalifikuotų Klientų per kalendorinį mėnesį užsakytų Produktų neto Europos vertę. Mėnesio Pardavimai bus skaičiuojami, nepriklausomai nuo sukčių sukeltų užsakymų, kuriuos Klientas raštu nurodo per penkias (5) dienas nuo sukčių sukeltų užsakymų datos, transportavimo ir pakavimo išlaidų, draudimo ir mokesčių.
 3. Kliento atsakomybės
  1. Klientas bus vienintelis atsakingas už tinklalapių turinio stebėjimą, veikimą, priežiūrą ir valdymą. Klientas užtikrins, kad navigacija atgal į kilmės Paieškos Partnerio tinklalapį, ar tai būtų per konkretų rodyklę ar nuorodą, “atgal” mygtuką interneto naršyklėje, aktyvaus lango uždarymą ar kitą grįžimo mechanizmą, nebus nutraukta Kliento naudojant jokį tarpinį ekraną ar kitą prietaisą, kurį konkretus naudotojas nesugebėjo paprašyti, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojant bet kokį HTML iškylančio lango ar kitą panašų prietaisą.
  2. Klientas bus vienintelis atsakingas už teikiamų ir/ar patvirtinamų atitinkamų ir tinkamų pasiūlymų teikimą, kad Agentūra galėtų siekti valdyti ir optimizuoti paieškos variklio pasiūlymų padėtį. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad Paieškos Partneris gali, savo nuožiūra, atsisakyti rodyti arba tęsti rodyti bet kokius Kliento pasiūlymus, ir nei Agentūra, nei joks Paieškos Partneris nebus atsakingi už tokią atsisakymo.
  3. Klientas bus vienintelis atsakingas už visus aspektus, susijusius su visais asmenimis ir/ar subjektais, kurie perka Produktus arba pateikia registraciją, kaip tai gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant:
   1. nustatant visus Produktų kainas;
   2. priimant, apdorojant ir įgyvendinant Produktų užsakymus;
   3. surenka mokėjimą, įskaitant visas mokestines ar kitas kvalifikuotų klientų mokamas sumas;
   4. tvarko grąžintus Produktus ir atšaukimus;
   5. užtikrina, kad visi Produktų pardavimai būtų atlikti atitinkamai visoms taikomoms teisės normoms (įskaitant eksporto kontrolės teisės normas);
   6. nustatant visus klientų aptarnavimo, garantijos ir/arba operatyvinius politikos punktus;
   7. priima ir tvarko registracijas;
   8. įvykdo visas įsipareigojimus ar pareigas, kilusias iš kiekvienos baigtos registracijos;
   9. užtikrina, kad kiekviena registracija ir informacija, surinkta apdorojant kiekvieną registraciją, būtų gauta ir naudojama atitinkamai visoms taikomoms teisės normoms.
  4. Klientas turi pateikti Agentūrai pardavimų ir rinkodaros informaciją, taikomą Produktams, kokia ji yra laiku, kad Agentūra galėtų padėti nustatyti santykius su Paieškos Partneriais.
  5. Klientas turi suteikti savo pagrįstą bendradarbiavimą, siekiant pagalbos Agentūros pastangoms: (i) pagerinti atsekamumą ir ataskaitų pateikimą, susijusį su atitinkama informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, spustelių skaičių ir pardavimų konversijos duomenis ir/arba pirkimus ar registracijas, pateiktas Kvalifikuotų Klientų ir (ii) įgyvendinti ir išbandyti technologijos taikymo programas, skirtas sujungti Tinklalapius su Paieškos Partneriais. Agentūra suteiks Klientui aiškų vieno pikselio (1×1) paveikslėlį („Paveikslėlis“), leidžiantį sekimui Agentūros. Klientas nepriims jokių veiksmų, susijusių su šiuo Paveikslėliu, kurie trukdytų Agentūros veiklai vykdyti pagal šią Sutartį, ir prieš vykdydamas bet kokį veiksmą, turės suteikti Agentūrai prieš tai pranešimą, kuris turėtų protingai tikėtis tokio poveikio. Jei Agentūros atlyginimas grindžiamas Kvalifikuotų Klientų veiksmais, modifikuojant, keičiant, trinant, neįgalinant ar įvykdant bet kokį kitą veiksmą, susijusį su Agentūros Klientui suteiktais Paveikslėliais, Klientas sutinka mokėti Agentūrai už kiekvieną dieną ar proporciją bet kurios dienos, per kurią Agentūros galimybė sekti tokius duomenis buvo sutrikdyta, vidutinę Agentūros ir Paieškos Partnerių per dieną uždirbtų atlyginimų sumą per septynias (7) dienas nedelsiant prieš tai laikotarpį.
  6. Klientas privalo apsaugoti visus slaptažodžius, prieigos kodus, vartotojo ID ar kitą prisijungimo informaciją (bendrai – „Slaptažodžiai“), kuriuos Klientui suteikė Agentūra ir kurie naudojami pasiekti Agentūros internetines programų valdymo ir ataskaitų priemones. Jei Klientas suteikia tokį Slaptažodžių prieigą bet kuriam trečiajam asmeniui, Klientas (i) privalo įpareigoti kiekvieną tokį trečiąjį asmenį pasirašyti rašytinę paslapties sutartį, kuri įpareigoja šį trečiąjį asmenį laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, atitinkančių tuos, kuriuos Klientas čia taikė; ir (ii) bus atsakingas už visus veiksmus, kuriuos tokioje prisijungimo priemonėje vykdo šis trečiasis asmuo ar kurie susiję su šio trečiojo asmens prieiga prie Agentūros internetinių programų valdymo ir ataskaitų priemonių. Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šioje Sutartyje, Klientas negali atskleisti arba prieinamumą Kliento Slaptažodžiams užtikrinti kitaip nei Kliento įgaliotiems darbuotojams.

Galas. Ši svetainė priklauso Andriui Nikitiukui ir ją valdo
El. paštas: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing yra dinamiška skaitmeninio kraštovaizdžio jėga, siūlanti pritaikytus sprendimus, kad jūsų pardavimų ir rinkodaros pastangos pasiektų precedento neturinčią sėkmę. Mūsų agentūra specializuojasi įvairiose pramonės šakose: žaidimų, kriptovaliutų ir eSporto srityse, kur suteikiame daug žinių ir puikiai suprantame šiuos sparčiai besivystančius sektorius apibrėžiančius niuansus.

  Turėdami ilgametę patirtį, ištobulinome savo žinias, kad galėtume teikti išsamias konsultavimo ir diegimo paslaugas, atitinkančias unikalius kiekvieno kliento poreikius. Nesvarbu, ar esate klestintis žaidimų startuolis, norintis išsikovoti savo nišą pramonėje, ar nusistovėjusi kriptovaliutų platforma, siekianti išplėsti savo pasiekiamumą, mes turime įrankių, įžvalgų ir strategijų, padėsiančių pasiekti savo tikslus.

  Mus išskiria nepajudinamas įsipareigojimas tobulėjimui ir naujovėms. Mes ne tik sekame tendencijas; mes juos nustatome. Būdami priekyje ir nuolat prisitaikydami prie besikeičiančios mūsų pramonės šakų kraštovaizdžio, užtikriname, kad mūsų klientai visada išliktų savo atitinkamų sričių priešakyje.

  „HellaGood.Marketing“ supranta, kad sėkmę lemia ne tik laimėjusi strategija; tai taip pat apie vykdymą. Štai kodėl mes siūlome visą paslaugų paketą, skirtą jūsų vizijai nuo idėjos iki realybės. Nuo rinkos tyrimų ir konkurentų analizės iki kampanijos planavimo ir vykdymo – esame su jumis kiekviename žingsnyje ir užtikriname, kad jūsų prekės ženklas išsiskirtų perpildytoje rinkoje.

  Tačiau mūsų įsipareigojimas siekti meistriškumo tuo nesibaigia. Tikime ilgalaikės partnerystės, paremtos pasitikėjimu, skaidrumu ir abipuse pagarba, puoselėjimu. Kai pasirenkate HellaGood.Marketing, jūs ne tik samdote agentūrą; įgyjate atsidavusią profesionalų komandą, kuri taip pat investuoja į jūsų sėkmę, kaip ir jūs.

  Taigi, nesvarbu, ar norite pristatyti novatorišką naują produktą, išplėsti savo buvimą rinkoje ar tiesiog perkelti rinkodaros pastangas į kitą lygį, „HellaGood.Marketing“ turi patirties ir aistros padėti jums pasiekti savo tikslus. Leiskitės į šią kelionę kartu ir iš naujo apibrėžkime, kaip atrodo sėkmė skaitmeniniame amžiuje.

  Atnaujinta 4 Balandis 2024