Termeni și Condiții

Această Acord de Servicii (“Acord”) este încheiat între Hella Good Marketing (denumită în continuare “Agenția”) și partea indicată în formularul de comandă aferent (“Clientul” sau “tu”), incorporat prin referință în prezentul document (împreună cu orice formulare atașate ulterior trimise de către Client, “Formularul de Comandă”) și se aplică achiziționării tuturor Serviciilor de Marketing și Vânzări și Serviciilor de Raportare (denumite în continuare colectiv “Servicii SEO”) comandate de Client.

Definiții

 • SEO – Optimizarea Motoarelor de Căutare: Procesul de îmbunătățire a poziționării în rezultatele motoarelor de căutare.
 • OSO – Servicii Organice de Căutare: Procesul de maximizare a conținutului organic al site-ului pentru a crește potențial poziționarea mai sus în motoarele de căutare.
 • FTP – Protocol de Transfer de Fișiere: Protocolul de Transfer de Fișiere (FTP) este un protocol standard de rețea folosit pentru a copia un fișier de la un gazdă la alta printr-o rețea bazată pe TCP/IP, cum ar fi Internetul. Site-ul tău poate fi adaptat prin această metodă.
 • PSM – Marketing Plătit în Căutare: Optimizarea anunțurilor achiziționate contra unei taxe percepute de gazda anunțurilor.
 • SMS – Servicii de Social Media: Procesul de îmbunătățire a valorii “brandului” tău pe rețelele sociale pentru a crește vizibilitatea profilurilor tale sociale și conștientizarea mărcii.
 1. TERMENI ȘI ÎNCETARE Acest Acord va fi efectiv începând cu intervalul de timp stabilit în Formularul de Comandă. Acest Acord poate fi reziliat de oricare dintre părți prin notificare scrisă către cealaltă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării. Acest Acord poate fi reziliat de către Agenție (i) imediat dacă Clientul nu plătește orice tarife conform prezentului acord; sau (ii) dacă Clientul nu cooperează cu Agenția sau împiedică capacitatea Agenției de a furniza Serviciile SEO conform prezentului acord. Clientul va plăti toate facturile restante și toate celelalte sume datorate Agenției în baza acestui Acord (sau în legătură cu Serviciile relevante). În plus față de obligațiile sale de a efectua plăți conform termenilor expreși ai acestui Acord, dacă Clientul aranjează pentru ca o terță parte să furnizeze Serviciile în timpul Perioadei de Notificare, va plăti Agenției o sumă echivalentă cu remunerația pe care Agenția ar fi primit-o dacă ar fi furnizat Serviciile în acea perioadă.
 2. SERVICII SEO (a) În prestarea Serviciilor Organice de Căutare (OSO), Agenția va dezvolta un plan menit să crească vizibilitatea Site-ului (Site-urilor) Clientului și să îmbunătățească poziționarea Site-ului (Site-urilor) în rezultatele căutărilor în ceea ce privește termenii de căutare relevanți pentru afacerea Clientului și va furniza strategii de program și recomandări tactice conexe. (b) Clientul recunoaște că Serviciile OSO vor necesita modificări ale Site-ului (Site-urilor), care pot include schimbări ale titlurilor, metadatelor, copiilor, structurii, legăturilor și altor factori care influențează vizibilitatea și poziționarea cuvintelor cheie. (c) Clientul va fi responsabil pentru furnizarea de personal corespunzător pentru a lucra cu Agenția pentru implementarea recomandărilor furnizate în cadrul Serviciilor OSO. (d) Clientul va fi singurul responsabil pentru exploatarea, întreținerea și gestionarea tuturor aspectelor ale Site-ului. (e) Agenția va deține dreptul de a implementa optimizarea motoarelor de căutare pe site-urile web, platformele sau aplicațiile până când toate lucrările vor fi finalizate și plătite.
 3. DEZVOLTARE WEB (a) Drepturi de autor. Clientul păstrează dreptul asupra datelor, fișierelor și graficelor furnizate de client. Clientul garantează că deține toate drepturile, permisiunile și drepturile de autor asupra tuturor informațiilor furnizate și își asumă în totalitate răspunderea față de agenție pentru orice revendicare, costuri sau acțiuni privind utilizarea informațiilor, fișierelor și graficelor furnizate de client pentru utilizarea agenției în ceea ce privește serviciile contractate de dezvoltare web furnizate clientului. (b) Legea. Este responsabilitatea clientului să respecte legile, taxele și tarifele referitoare la site-urile web, iar agenția nu oferă sfaturi legale în aceste chestiuni (c) Cod proprietar. În cazul în care agenția scrie un cod personalizat pentru un site web sau o aplicație solicitată de client, atunci dreptul de autor asupra unui astfel de cod va rămâne în proprietatea agenției. În astfel de cazuri, agenția va autoriza clientul să facă uz deplin de un astfel de cod în cadrul propriului său business, numai dacă este convenit separat în scris. (d) Agenția va deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor site-urilor online, platformelor sau aplicațiilor (inclusiv modificări/codificare personalizată adusă soluțiilor open source) care sunt în curs de construcție sau modificate, până când toate lucrările asupra acestora vor fi finalizate și plătite. (e) Vă rugăm să contactați 8-digital pentru mai multe informații despre pachetele de gestionare a site-urilor web, în care sunt incluse securitatea gazduirii și backup-urile site-urilor web.
 4. TARIFE; LIMITĂRI ALE RAMBURSĂRILOR ȘI TAXE DE ANULARE (a) Clientul este de acord să plătească Agenției orice tarif(e) conform Formularului de Comandă. (b) Remunerația și atribuțiile vor fi revizuite anual sau în orice moment în cazul unor modificări semnificative ale cerințelor Clientului. Orice revizuire convenită va fi confirmată în scris de ambele părți. În cazul în care remunerația Agenției este o taxă bazată pe timpul estimat pentru furnizarea Serviciilor, Agenția își rezervă dreptul de a reconcilia și ajusta taxa la fiecare șase luni pentru a reflecta timpul real petrecut. (c) Dacă Clientul și Agenția nu reușesc să convină remunerația în avansul datei de scadență pentru revizuirea anuală, remunerația aplicată anterior va continua să fie plătibilă până la momentul ajungerii la un acord, moment în care orice plată echilibrantă necesară va fi efectuată, sau până la rezilierea prezentului acord. (d) Agenția va emite facturi lunar, iar termenii de plată sunt de 30 de zile de la data fiecărei facturi. Dacă Clientul nu plătește orice factură în termen de 10 zile de la data scadenței, Agenția își rezervă dreptul de a suspenda Serviciile. (e) Cu excepția cazului în care se convenește altfel în scris, toate plăți de taxe sau comisioane vor fi facturate și plătite în valuta în care Agenția urmează să suporte acele costuri. (f) În cazul în care Clientul solicită servicii suplimentare în afara domeniului inițial convenit, părțile convin să negocieze în bună credință privind termenii, condițiile și compensația pentru acele servicii suplimentare. (g) Cheltuielile de călătorie și celelalte cheltuieli asociate, precum și orice alte cheltuieli în afara îndatoririlor normale ale Agenției la cererea prealabilă scrisă a Clientului sau în afara cadrului îndatoririlor normale ale Agenției vor fi facturate Clientului la cost. (h) Existenta unei contestații asupra unui element individual într-un cont nu va afecta data scadentă a plății pentru soldul contului. (i) Absența unui număr de comandă de achiziție a Clientului sau a altui număr de job nu va constitui un motiv valid pentru neplata. (j) Toate tarifele, costurile și toate celelalte sume care urmează să fie facturate Clientului sunt exclusiv fără taxă pe valoarea adăugată sau alte taxe sau impozite locale de vânzare sau alte taxe sau tarife, care vor fi adăugate la toate facturile la rata în vigoare, dacă este necesar conform legii. (k) Agenția își rezervă dreptul de a percepe dobândă pentru toate sumele restante la rata mai mare dintre rata locală aplicabilă sau rata de bază a Băncii Angliei + 2%.
 5. RESPONSABILITĂȚI CLIENT În scopul furnizării acestor servicii, Clientul este de acord:
  1. Să furnizeze Agenției acces FTP la site-urile sale pentru încărcarea de pagini noi și efectuarea de modificări în scopul optimizării Serviciilor SEO sau pentru aprobarea trecerii prin intermediul unei terțe părți.
  2. Să autorizeze Agenția să utilizeze toate logo-urile, mărcile comerciale, imaginile site-ului web ale Clientului etc., în crearea de pagini informative și în orice alte utilizări considerate necesare de Agenție pentru poziționarea și optimizarea motoarelor de căutare.
  3. Că dacă site-ul web al Clientului este sărac în conținut textual, Clientul va furniza conținut text suplimentar relevant în format electronic în scopul creării de pagini web suplimentare. Clientul este de acord să furnizeze conținut, de exemplu, „articole” de 200 până la 500 de cuvinte despre fiecare dintre expresiile lor cheie.
 6. MOTOARE DE CĂUTARE (a) Cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris, în conformitate cu practica standard a industriei, contractele Agenției cu motoarele de căutare și alți furnizori pentru marketingul plătit al Clientilor sunt realizate în conformitate cu termenii, condițiile și contractele standard curente ale motorului de căutare/furnizorului. Agenția va acționa ca principal în relația cu toate motoarele de căutare/furnizorii și cu toți ceilalți furnizori, cu excepția cazului în care este altfel impus de legile locale. În ceea ce privește plasarea tuturor reclamelor, drepturile și obligațiile dintre Client și Agenție vor corespunde celor dintre Agenție și diversele motoare de căutare/furnizori în conformitate cu aceste condiții și contracte. Prin urmare, Clientul recunoaște și acceptă: (i) că termenii și tarifele sunt supuse revizuirii în conformitate cu acordurile încheiate de diversele motoare de căutare/furnizori relevante și (ii) că toate termenii standard de tranzacționare ale motoarelor de căutare și ale altor furnizori vor fi respectate de către Client. (b) Clientul va despăgubi Agenția și motorul de căutare/furnizorul relevant în caz de încălcare a oricărui termen al motorului de căutare/furnizorului care are loc ca rezultat al oricărui act sau omisiune al Clientului.
 7. RECUNOAȘTERI CLIENT Clientul înțelege, recunoaște și este de acord că:
  1. Agenția nu are control asupra politicilor motoarelor de căutare sau a directoriilor cu privire la tipul de site-uri și/sau conținut pe care îl acceptă acum sau în viitor. Site-ul web(al Clientului) poate fi exclus din orice motor de căutare sau director în orice moment, la exclusivul discret al entității motorului de căutare sau directorului. Agenția va retrimite acele pagini care au fost eliminate din index.
  2. Unele motoare de căutare și directorii pot lua până la două (2) până la patru (4) luni, și în unele cazuri mai mult, după trimitere, pentru a lista site-ul web(al Clientului).
  3. Ocazional, unele motoare de căutare și directorii vor înceta să accepte trimiteri pentru o perioadă nedeterminată de timp.
  4. Ocazional, unele motoare de căutare și directorii vor exclude listările fără niciun motiv aparent sau previzibil. Adesea, listările vor “reapărea” fără nicio trimitere suplimentară. Dacă listarea nu reapare, Agenția va retrimite site-ul web(al Clientului) în conformitate cu politicile curente ale motorului de căutare sau directorului în cauză.
  5. Unele motoare de căutare și directorii oferă servicii accelerate de listare contra cost. Agenția încurajează Clientul să profite de aceste servicii accelerate. Clientul este responsabil pentru toate taxele de servicii accelerate, cu excepția cazului în care este specificat altfel în Formularul de Comandă.
 8. SCHIMBĂRI PE SITE-UL WEB Agenția nu este responsabilă pentru modificările aduse site-ului web(al Clientului) de către alte părți care afectează în mod negativ clasamentul site-ului web(al Clientului) în motoarele de căutare sau directoare.
 9. SERVICII SUPLIMENTAREServiciile suplimentare neincluse în prezentul document sau în Formularul de Comandă vor fi furnizate contra cost de până la £65 pe oră. Agenția nu este responsabilă pentru suprascrierea muncii Serviciilor SEO pe site-ul web(al Clientului). Clientului îi va fi percepută o taxă suplimentară pentru reconstrucția meta-tagurilor, cuvintelor cheie, conținutului, etc., în funcție de tariful orar de până la £65 pe oră.
 10. INDEMNIZARE Clientul va despăgubi și va ține Agenția (și subsidiarele, afiliații, ofițerii, agenții, co-branding sau alți parteneri și angajați) de orice pretenție, daune, răspundere, costuri și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, onorarii legale rezonabile și toate costurile și cheltuielile conexe) suferite de Agenție ca rezultat al oricărei pretenții, hotărâri judecătorești sau adjudicări împotriva Agenției legate de sau rezultate din (a) orice fotografie, ilustrație, grafic, clip audio, clip video, text, date sau orice altă informație, conținut, afișare sau material (fie scris, grafic, sonor sau altfel) furnizat de Client Agenției (denumit în continuare “Conținutul Clientului”), sau (b) o pretenție că utilizarea de către Agenție a Conținutului Clientului încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Pentru a se califica pentru o astfel de apărare și plată, Agenția trebuie să: (i) notifice imediat Clientul cu privire la o pretenție; și (ii) să permită Clientului să controleze și să coopereze pe deplin cu Clientul în apărare și în toate negocierile conexe.
 11. RENUNȚARE LA TOATE ALTE GARANȚII Agenția nu poate garanta că serviciile SEO vor îndeplini așteptările sau cerințele Clientului. Întregul risc referitor la calitate și performanță este asumat de către Client. Cu excepția cazului în care este altfel specificat în prezentul acord, Agenția furnizează serviciile sale “așa cum sunt” și fără nicio garanție de orice fel. Părțile convin că (a) garanțiile limitate stabilite în această secțiune sunt singurele și exclusivele garanții furnizate de fiecare parte, și (b) fiecare parte renunță la toate celelalte garanții, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de comerciabilitate și adecvare pentru un anumit scop, în legătură cu acest acord, performanța sau imposibilitatea de a executa în conformitate cu acest acord, conținutul și sistemul informatic și de distribuție al fiecărei părți. Dacă orice prevedere a acestui acord va fi ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci acea prevedere va fi considerată separată de acord și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase.
 12. RĂSPUNDERE LIMITATĂ În niciun caz Agenția nu va fi răspunzătoare față de Client pentru daune indirecte, speciale, exemplare sau consecințiale, inclusiv orice garanție implicită de comerciabilitate sau adecvare pentru un anumit scop și, în special, orice pretenție privind defectarea oricărui software conținut pe serverele închiriate sau deținute de către Client sau garanții implicite care decurg din cursul tratativelor sau din prestarea serviciilor, profiturilor pierdute, indiferent dacă sunt previzibile sau se presupune că se bazează pe încălcarea garanției, contractului, neglijenței sau răspunderii strict limitate, rezultând din prezentul acord, pierderea de date sau orice performanță în conformitate cu prezentul acord, chiar dacă acea parte a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și, în ciuda eșecului scopului esențial al oricărui remediu limitat furnizat în prezentul document. Nu vor exista rambursări. Agenția nu oferă nicio garanție de orice fel, fie expresă, fie implicită, cu privire la orice produs al terților, conținut terț sau orice software, echipament sau hardware obținut de la terțe părți. Clientul este responsabil pentru backup-ul întregului sistem și reinstalarea în caz de eșec al software-ului.
 13. Atunci când agenția efectuează lucrări de proiectare sau codificare personalizată, toate drepturile de proprietate intelectuală vor rămâne la 8 Digital până când toate lucrările vor fi plătite integral.
 14. REPREZENTĂRI CLIENT Clientul face următoarele reprezentări și garanții în beneficiul Agenției:
  1. Clientul reprezintă Agenției și garantează necondiționat că orice elemente de text, grafică, fotografii, designuri, mărci comerciale sau alte lucrări de artă furnizate de către Client Agenției sunt deținute de Client sau că Clientul are permisiunea de la proprietarul legitim să utilizeze fiecare dintre aceste elemente și va exonera, proteja și apăra Agenția și subcontractanții săi de orice pretenție sau acțiune derivată din utilizarea acestor elemente furnizate de Client.
  2. Clientul garantează că orice elemente de text, grafică, fotografii, designuri, mărci comerciale sau alte lucrări de artă furnizate Agenției pentru includere pe site-ul web de mai sus sunt deținute de Client sau că Clientul a primit permisiune de la proprietarul legitim al acestora pentru a utiliza fiecare dintre elemente și va exonera, proteja și apăra Agenția și subcontractanții săi de orice răspundere sau acțiune derivată din utilizarea acestor elemente.
  3. De la un moment dat, guvernele pot promulga legi și impune taxe și tarife care afectează comerțul electronic pe internet. Clientul este de acord că acesta este responsabil exclusiv pentru respectarea acestor legi, taxe și tarife și va exonera, proteja și apăra Agenția și subcontractanții săi de orice pretenție, acțiune, penalitate, taxă sau tarif derivat din exercitarea comerțului electronic pe internet de către Client.
 15. CONFIDENȚIALITATE Părțile convin să păstreze Informațiile Proprii sau Confidențiale ale celuilalt în strictă confidențialitate. “Informațiile Proprii sau Confidențiale” includ, dar nu se limitează la, contracte scrise sau orale, secrete de afaceri, know-how, metode de afaceri, politici de afaceri, memorii, rapoarte, înregistrări, informații reținute pe computer, note sau informații financiare. Informațiile Proprii sau Confidențiale nu vor include nicio informație care: (i) este sau devine cunoscută în mod general publicului prin orice mijloc altfel decât prin încălcarea obligațiilor părții care primește; (ii) era cunoscută anterior de către partea care primește sau a fost primită în mod corect de către partea care primește de la o terță parte; (iii) este dezvoltată independent de către partea care primește; sau (iv) este supusă divulgării în conformitate cu o hotărâre judecătorească sau alt proces legal. Părțile convin să nu facă Informațiile Proprii sau Confidențiale ale celuilalt disponibile în nicio formă unei terțe părți sau să folosească Informațiile Proprii sau Confidențiale ale celuilalt în alte scopuri decât cele specificate în acest Acord. Informațiile proprietare sau confidențiale ale fiecărei părți vor rămâne proprietatea exclusivă a acelei părți. Părțile convin că în cazul utilizării sau divulgării de către cealaltă parte în afara a ceea ce este specific prevăzut în acest Acord, partea care nu face divulgarea poate avea dreptul la despăgubiri echitabile. Cu toate că încetează sau expiră acest Acord, Agenția și Clientul recunosc și convin că obligațiile lor de confidențialitate cu privire la Informațiile Proprii sau Confidențiale vor rămâne în vigoare pentru o perioadă totală de trei (3) ani de la data intrării în vigoare.
 16. Protecția Datelor: Toate informațiile colectate de sau pentru client vor fi ținute în conformitate cu termenii de confidențialitate ai acestui acord și în conformitate cu legile privind protecția datelor. Astfel de informații vor fi deținute numai de 8-Digital pe durata acestui contract. Clientul va avea responsabilitatea deplină în ceea ce privește respectarea Legii privind protecția datelor pentru toate informațiile pe care 8-Digital le colectează și le furnizează Clientului în cursul desfășurării activităților contractate.
 17. NEEXECUTAREA Nici o parte nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau pentru nereușita de a-și îndeplini obligațiile sale dacă acea întârziere sau nereușită este cauzată de circumstanțe dincolo de controlul părții, inclusiv, dar fără a se limita la, forța majoră, disputele industriale, tulburările civile, greve (cu excepția grevelor ale angajaților acelei părți sau ale angajaților subcontractantului său) sau blocarea sau imposibilitatea obținerii materialelor sursă. Acea parte va avea dreptul la o prelungire rezonabilă a timpului pentru îndeplinirea obligațiilor respective.
 18. RELATIA DINTRE PĂRȚI Agenția, în îndeplinirea prestației în conformitate cu acest Acord, va fi considerată un contractor independent și nimic din prezentul document nu va constitui această aranjare ca fiind angajare, o asociere sau o societate. Prin prezentul Acord, Clientul nu se obligă să îndeplinească nicio obligație a Agenției, fie prin reglementare sau contract. Agenția nu va fi în niciun fel interpretată ca agent sau ca acționând ca agent al Clientului în niciun fel, indiferent de alte prevederi ale prezentului Acord.
 19. NOTIFICARE ȘI PLATĂ Orice notificare care trebuie dată în conformitate cu prezentul Acord va fi în scris și livrată personal celeilalte părți desemnate la adresele indicate în Formularul de Comandă. Oricare dintre părți poate schimba adresa la care trebuie trimisă notificarea sau plata prin notificare scrisă către cealaltă parte în conformitate cu orice prevedere a acestei paragrafe.
 20. JURISDICȚIE Acest Acord va fi supus și interpretat în conformitate cu legea Angliei și Țării Galilor, ale căror instanțe din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție non-exclusive.
 21. ACORDUL VINCULAT SUCCESORILOR Prevederile Acordului vor fi obligatorii pentru și vor intra în beneficiul părților contractante, moștenitorilor, administratorilor, succesivilor și cesionarilor acestora.
 22. POSIBILITATE DE CEDARE Clientul nu poate atribui acest Acord sau drepturile și obligațiile prevăzute în acesta unei terțe părți fără aprobarea prealabilă și expresă în scris a Agenției. Agenția își rezervă dreptul de a atribui subcontractanți la acest proiect pentru a asigura finalizarea la timp.
 23. RENUNȚARE Nicio renunțare din partea uneia dintre părți cu privire la orice neexecutare nu va fi considerată o renunțare la nerespectarea anterioară sau ulterioară a aceluiași sau a altor prevederi ale acestui Acord.
 24. ÎNCORPORARE Acest Acord constituie întregul înțeles al părților și revocă și înlocuiește toate acordurile anterioare dintre părți și este destinat să fie o exprimare finală a Acordului lor. Nu poate fi modificat sau amendat decât în ​​scris, semnat de părțile contractante și referindu-se în mod specific la acest Acord. Acest Acord va avea prioritate față de orice alte documente care pot intra în conflict cu acest Acord.
 25. NEÎNTELEGERE ÎMPOTRIVA AUTORULUI Nicio prevedere a acestui Acord nu va fi interpretată împotriva oricăreia dintre părți pentru că acea parte sau reprezentantul său legal a redactat acea prevedere.
 26. CONFLICTE În cazul apariției unui litigiu în cadrul Acordului, părțile vor încerca să-l soluționeze prin negociere. În acest scop, ele vor folosi cele mai bune eforturi pentru a consulta sau negocia între ele, în bună credință și recunoscând interesele lor reciproce, încercând să ajungă la o soluție echitabilă și echitabilă satisfăcătoare pentru ambele părți. Negocierile vor fi conduse între directorii seniori ai părților care au autoritatea de a soluționa litigiile.
 27. CITIT ȘI ÎNȚELES Fiecare parte recunoaște că a citit și înțeles prezentul Acord și este de acord să fie obligată de termenii și condițiile acestuia.

Media Socială

 • a) În prestarea Serviciilor de Media Socială (SMS), agenția va dezvolta un plan menit să îmbunătățească vizibilitatea profilului de afaceri al clientului pe site-urile selectate de media socială.
 • b) Clientul recunoaște că Serviciile de Media Socială vor necesita ca clientul să permită agenției să posteze în numele clientului pe site-urile de socializare incluse în serviciu pentru a influența vizibilitatea și clasarea profilului clientului.
 • c) Clientul va fi responsabil pentru furnizarea agenției a detaliilor de conectare necesare pentru a face postări și, de asemenea, pentru furnizarea de copie și/sau informații necesare agenției pentru a asigura eficacitatea deplină a postărilor.
 • d) Clientul își păstrează întreaga responsabilitate pentru menținerea profilului lor de social media și a tuturor link-urilor și conținutului conținut în acesta.

TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA SERVICIILE DE MARKETING PLĂTIT PE MOTORUL DE CAUTARE

Atunci când Clientul desemnează Agenția pentru a furniza servicii de marketing plătit pe motorul de căutare (“Servicii de PSM“), se vor aplica termenii acestui Hella Good Marketing.

 1. Serviciile În prestarea serviciilor de PSM, Agenția va:
  1. gestiona proactiv, monitoriza, urmări și măsura programele de marketing pe motorul de căutare și promova marketingul produselor și/sau serviciilor clientului (“Produse”) pe site-ul (și toate site-urile succesoare sau înlocuitoare ale acestuia);
  2. gestiona relațiile cu și plățile către proprietarii, operatorii și/sau administratorii motoarelor de căutare sau directoriilor relevante (“Partenerii de Căutare”);
  3. gestiona prețul ofertei, termenii listării, cheltuielile lunare, adăugarea și ștergerea listărilor, crearea de noi listări și modificarea sumelor ofertate;
  4. furniza, monitoriza și menține aplicațiile tehnologice necesare pentru a conecta site-ul la Partenerii de Căutare; și
  5. urmări și raporta anumite metrici, inclusiv numărul de clicuri, datele de conversie a vânzărilor și măsurătorile ROI și, dacă este aplicabil tarifelor Agenției, urmări și raporta natura și volumul tuturor acțiunilor relevante, așa cum sunt identificate în MSA de către Clienți Calificați (așa cum sunt definiți mai jos).
 2. Plata pentru Serviciile de PSM (a) Taxele stabilite în Acordul de Servicii sunt exclusiv API-uri sau taxe similare pe care un Partener de Căutare le poate percepe Agenției în legătură cu programul de marketing pe căutare al Clientului. Agenția își rezervă dreptul de a percepe Clientul (și Clientul este de acord să plătească) suma acestor taxe. În cazul în care acești Parteneri de Căutare stabilesc o taxă specifică per clic, această taxă va fi facturată Clientului de către Agenție. În situațiile în care un Partener de Căutare percepe Agenției o taxă fixă pentru accesul la API, Agenția va trece toate aceste taxe API la clienții săi PSM în mod proporțional. În scopul clarificării, în astfel de situații, Agenția va depune eforturi rezonabile comercial pentru a determina costul API efectiv aproximativ pe clic pentru toți clienții aplicații aplicabili. Fiecare astfel de client va fi apoi taxat cu suma sa proporțională a cheltuielilor cu API. (b) Un “Client Calificat” va însemna orice persoană sau entitate care (i) plasează o comandă pentru Produse de pe site-ul web în șaizeci (60) de zile de la clic pe site-ul web prin hyperlink-uri conținute în cuvintele cheie ale clientului, titlurile și descrierile, listările, conținutul, datele și fluxurile de date referitoare la cuvintele cheie ale Produselor clientului, titlurile și descrierile, listările, conținutul, datele și fluxurile de date referitoare la Produsele clientului (“Ofertele”) așa cum sunt afișate cu orice Partener de Căutare sau prin orice altă plasare promoțională furnizată de Agenție sau (ii) completează și trimite formularul de înregistrare al Clientului în șaizeci (60) de zile de la clic pe site-ul web prin hyperlink-uri conținute în Oferta Clientului așa cum este afișată cu orice Partener de Căutare sau prin orice altă plasare promoțională furnizată de Agenție. “Vânzări Lunare” vor însemna suma netă în euro a Produselor comandate de Clienții Calificați într-o lună calendaristică. Vânzările lunare vor fi calculate exclusiv de ordinele plasate fraudulent identificate în scris de Client în termen de cinci (5) zile de la data comenzii plasate fraudulent, costurile de transport și ambalare, asigurare și taxe.
 3. Responsabilitățile Clientului
  1. Clientul va fi singurul responsabil pentru monitorizarea, operarea, întreținerea și gestionarea conținutului site-ului (site-urilor). Clientul va asigura că navigarea înapoi la pagina web de origine a Partenerului de Căutare, fie printr-un pointer sau link specific, butonul “înapoi” al unui browser de internet, închiderea unei ferestre active sau orice alt mecanism de întoarcere, nu va fi întreruptă de Client prin utilizarea oricărui ecran intermediar sau alt dispozitiv care nu a fost solicitat în mod specific de utilizator, inclusiv, fără limitare, prin utilizarea oricărui fereastră popup html sau orice alt dispozitiv similar.
  2. Clientul va fi singurul responsabil pentru furnizarea și/sau aprobarea ofertelor relevante și adecvate, astfel încât Agenția să poată gestiona și optimiza plasarea ofertelor pe motoarele de căutare. Clientul este de acord și recunoaște că un Partener de Căutare poate, la discreția sa exclusivă, refuza să afișeze sau să continue să afișeze oricare dintre Ofertele Clientului și că nici Agenția, niciun Partener de Căutare nu va fi răspunzător pentru un astfel de refuz.
  3. Clientul va fi singurul responsabil pentru toate aspectele legate de relația cu toate persoanele și/sau entitățile care cumpără Produse sau trimit o înregistrare, după caz, inclusiv, fără limitare:
   1. stabilirea tuturor prețurilor pentru Produse;
   2. acceptarea, procesarea și îndeplinirea comenzilor pentru Produse;
   3. colectarea plății, inclusiv a tuturor taxelor sau altor taxe datorate, de la Clienții Calificați;
   4. gestionarea produselor returnate și a anulărilor;
   5. asigurarea că vânzarea tuturor Produselor se face în conformitate cu toate legile aplicabile (inclusiv legile privind controlul exporturilor);
   6. stabilirea tuturor politicilor de servicii, garanții și/sau operaționale;
   7. acceptarea și procesarea înregistrărilor;
   8. îndeplinirea tuturor angajamentelor sau obligațiilor rezultate din fiecare înregistrare finalizată;
   9. asigurarea că fiecare înregistrare și informațiile colectate în procesul de înregistrare sunt dobândite și utilizate în conformitate cu toate legile aplicabile.
  4. Clientul va furniza Agenției informații de vânzări și marketing aplicabile Produselor, așa cum sunt disponibile din când în când, pentru a ajuta Agenția să stabilească relații cu Partenerii de Căutare.
  5. Clientul va acorda cooperarea sa rezonabilă în ceea ce privește eforturile depuse de Agenție pentru: (i) îmbunătățirea urmăririi și raportării informațiilor relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul de clicuri și datele de conversie a vânzărilor și/sau achizițiile efectuate sau înregistrările depuse de Clienții Calificați și (ii) implementarea și testarea aplicațiilor tehnologice utilizate pentru a conecta site-ul (site-urile) la Partenerii de Căutare. Agenția va furniza Clientului un pixel clar de tipul unu la unu (1×1) („Tagul de Imagini”) pentru a permite urmărirea de către Agenție. Clientul nu va lua nicio măsură cu privire la acest Tag de Imagini care ar interfera cu capacitatea Agenției de a-și desfășura activitățile în conformitate cu prezentul Acord și va furniza Agenției un preaviz rezonabil cu privire la orice acțiune așteptată să aibă un astfel de efect. Dacă remunerația Agenției se bazează pe acțiunile Clienților Calificați, în cazul în care Clientul modifică, schimbă, șterge, dezactivează, nu furnizează sau ia orice altă măsură în legătură cu Tagurile de Imagini furnizate Clientului de către Agenție, Clientul este de acord să plătească Agenției pentru fiecare zi, sau fracțiune proporțională din orice zi, în timpul căreia abilitatea Agenției de a urmări astfel de date este împiedicată, suma medie în euro a remunerației câștigate de Agenție și Partenerii de Căutare pe zi în decursul perioadei de șapte (7) zile imediat anterioare perioadei în care abilitatea de urmărire a Agenției a fost împiedicată.
  6. Clientul va proteja orice parole, coduri de acces, ID-uri de utilizator sau alte informații de conectare (colectiv „Parole”) furnizate Clientului și utilizate pentru a accesa instrumentele de management și raportare online ale Agenției. În cazul în care Clientul pune la dispoziție astfel de Parole unei terțe părți, Clientul va (i) obliga fiecare astfel de terță parte să semneze un acord scris de confidențialitate care leagă acea terță parte de obligații de confidențialitate consistente cu cele impuse Clientului în conformitate cu prezentul Acord; și (ii) va fi răspunzător pentru toate acțiunile întreprinse de acea terță parte în legătură cu sau legate de accesul acelei terțe părți la instrumentele de management și raportare online ale Agenției. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezentul Acord, Clientul nu va dezvălui sau pune la dispoziție Parolele Clientului decât angajaților autorizați ai Clientului.

Sfârșit. Acest site este deținut și operat de Andriy Nikitiuk
Email: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing este o forță dinamică în peisajul digital, oferind soluții personalizate pentru a vă catapulta eforturile de vânzări și marketing către un succes fără precedent. Agenția noastră este specializată într-o serie de industrii: gaming, cripto și eSports, unde aducem o mulțime de cunoștințe și o înțelegere aprofundată a nuanțelor care definesc aceste sectoare cu ritm rapid.

  Având ani de experiență la îndemână, ne-am perfecționat expertiza pentru a oferi servicii complete de consultanță și implementare care să răspundă nevoilor unice ale fiecărui client. Indiferent dacă sunteți un startup de jocuri în plină dezvoltare care dorește să vă creați o nișă în industrie sau o platformă cripto consacrată care dorește să vă extindă acoperirea, avem instrumentele, perspectivele și strategiile pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele.

  Ceea ce ne diferențiază este angajamentul nostru neclintit față de excelență și inovație. Nu doar urmărim tendințele; le stabilim. Rămânând în fruntea curbei și adaptându-ne continuu la peisajul în evoluție al industriilor noastre, ne asigurăm că clienții noștri rămân mereu în fruntea domeniilor lor respective.

  La HellaGood.Marketing, înțelegem că succesul nu înseamnă doar a avea o strategie câștigătoare; este vorba si de executie. De aceea, oferim o suită completă de servicii concepute pentru a vă duce viziunea de la concept la realitate. De la cercetarea pieței și analiza concurenților până la planificarea și execuția campaniilor, suntem alături de dvs. la fiecare pas, asigurându-ne că marca dvs. iese în evidență pe o piață aglomerată.

  Dar angajamentul nostru față de excelență nu se termină aici. Credem în promovarea parteneriatelor pe termen lung, bazate pe încredere, transparență și respect reciproc. Când alegi HellaGood.Marketing, nu angajezi doar o agenție; obții o echipă dedicată de profesioniști care sunt la fel de investiți în succesul tău ca și tine.

  Așadar, indiferent dacă doriți să lansați un produs nou inovator, să vă extindeți prezența pe piață sau pur și simplu să vă duceți eforturile de marketing la următorul nivel, HellaGood.Marketing are expertiza și pasiunea pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele. Să pornim împreună în această călătorie și să redefinim cum arată succesul în era digitală.

  Actualizat la 4 Aprilie 2024