Vilkår og Betingelser

Denne serviceaftale (“Aftale”) indgås hermed mellem Hella Good Marketing (herefter benævnt “Agenturet”) og den part, der er angivet i den tilknyttede ordreformular (“Klienten” eller “dig”), som indarbejdes heri ved denne henvisning (sammen med eventuelle efterfølgende vedhæftede formularer, der indsendes af klienten, “Ordreformularen”) og gælder for købet af alle marketing- og salgstjenester samt rapporteringstjenester (herefter samlet benævnt “SEO-tjenester”), som er bestilt af klienten.

Definitioner

 • SEO – Søgemaskineoptimering: Processen med at forbedre rangeringen i søgeresultater på søgemaskiner
 • OSO – Organiske søgetjenester: Processen med at maksimere indholdet af din sides organiske indhold for at potentielt opnå en højere rangering på søgemaskiner.
 • FTP – Filoverførselsprotokol: Filoverførselsprotokol (FTP) er en standard netværksprotokol, der bruges til at kopiere en fil fra en vært til en anden over et TCP/IP-baseret netværk, såsom internettet. Din hjemmeside kan tilpasses gennem denne metode.
 • PSM – Betalt søgemaskinemarkedsføring: Optimering af reklamer købt mod en afgift opkrævet af reklameværten.
 • SMS – Sociale medietjenester: Processen med at forbedre værdien af din sociale medie-“brand” for at forbedre synligheden af dine sociale medieprofiler og mærkebevidsthed.
  1. TERMIN OG OPHÆVELSE Denne aftale træder i kraft fra det tidsrum, der er angivet i ordreformularen. Aftalen kan opsiges af enten part med skriftligt varsel til den anden inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af varselet. Aftalen kan opsiges af agenturet (i) øjeblikkeligt, hvis klienten undlader at betale eventuelle gebyrer heri; eller (ii) hvis klienten undlader at samarbejde med agenturet eller hindrer agenturets evne til at udføre SEO-tjenesterne heri. Klienten skal betale alle udestående fakturaer og alle andre beløb, der skyldes agenturet i henhold til denne aftale (eller med hensyn til de relevante tjenester). Ud over forpligtelserne til at foretage betalinger under de udtrykkelige vilkår i denne aftale, hvis klienten arrangerer, at en tredjepart leverer tjenesterne i løbet af opsigelsesperioden, skal klienten betale agenturet et beløb svarende til vederlaget, som agenturet ville have modtaget, hvis agenturet havde leveret tjenesterne i den periode.
  2. SEO-TJENESTER (a) Ved udførelse af Organic Search Services (OSO) udvikler agenturet en plan med henblik på at øge synligheden af klientens websteder og forbedre søgerangeringen af webstederne i forhold til søgetermer, der er relevante for klientens forretning, og yder relaterede programstrategi- og taktiske anbefalinger. (b) Klienten anerkender, at OSO-tjenesterne vil kræve ændringer af webstederne, hvilket kan omfatte ændringer af sidetitler, metadata, tekst, struktur, links og andre faktorer, der påvirker højere synlighed og søgeordsrangering. (c) Klienten er ansvarlig for at stille passende personale til rådighed for at arbejde sammen med agenturet om at implementere de anbefalinger, der er givet som en del af OSO-tjenesterne. (d) Klienten er udelukkende ansvarlig for drift, vedligeholdelse og styring af alle aspekter af webstedet. (e) Agenturet vil have ejendomsretten til søgemaskineoptimering, som vi implementerer på websteder, platforme eller applikationer, indtil alt arbejde er afsluttet og betalt.
  3. WEBUDVIKLING (a) Ophavsret. Klienten bevarer retten til data, filer og grafik, som klienten har fremlagt. Klienten garanterer, at de har alle rettigheder, tilladelser og ophavsret til al information, der leveres, og fuldt ud friholder agenturet mod enhver og alle krav, omkostninger eller handlinger vedrørende brugen af information, filer og grafik, som klienten har fremlagt til brug for agenturets levering af kontraherede webudviklingstjenester til klienten. (b) Lov. Det er klientens ansvar at overholde love, skatter og told vedrørende websteder, og agenturet tilbyder ikke juridisk rådgivning i disse anliggender. (c) Eget kode. Hvis agenturet skriver brugerdefineret kode til et websted eller en applikation, der er påkrævet af klienten, vil ophavsretten til en sådan kode forblive hos agenturet. I sådanne tilfælde vil agenturet autorisere klienten til fuldt ud at bruge en sådan kode inden for rammerne af deres egen virksomhed kun, medmindre der er aftalt andet skriftligt. (d) Agenturet vil have ejendomsretten til IP-adressen for alle online-websteder, platforme eller applikationer (inklusive ændringer/brugerdefineret kodning lavet til open source-løsninger), der er ved at blive bygget eller redigeret, indtil alt arbejde på dem er afsluttet og betalt for. (e) Kontakt venligst 8-digital for mere information om webstyringspakker, hvor hosting, sikkerhed og sikkerhedskopiering af websteder er inkluderet.
  4. GEBYRER; BEGRÆNSNINGER PÅ REFUSIONER OG AFBESTILLINGSGEBYRER (a) Klienten accepterer at betale agenturet enhver og alle gebyrer, som angivet i ordreformularen. (b) Vederlag og opgaver vil blive gennemgået årligt eller når som helst ved væsentlige ændringer i klientens krav. Enhver aftalt gennemgang skal bekræftes skriftligt af begge parter. Hvor agenturets vederlag er et gebyr baseret på den forventede tid, der skal pådrages i leveringen af tjenesterne, forbeholder agenturet sig ret til at afstemme og justere gebyret hver sjette måned for at afspejle den faktiske tid, der er brugt. (c) Hvis klienten og agenturet ikke kan blive enige om vederlaget på forhånd af forfaldsdatoen for den årlige gennemgang, skal det tidligere anvendte vederlag fortsat være betalbart, indtil enighed er nået, på hvilket tidspunkt eventuel nødvendig udligningsbetaling skal foretages, eller indtil aftaleudpegningen ophæves. (d) Agenturet vil fakturere månedligt, og betalingsbetingelserne er 30 dage fra datoen for hver faktura. Hvis klienten undlader at betale en faktura inden for 10 dage efter forfaldsdatoen, har agenturet ret til at suspendere tjenesterne. (e) Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil alle gebyrer eller provisionsbetalinger blive faktureret og betalt i den valuta, som agenturet skal pådrage sig disse omkostninger. (f) Hvis klienten har brug for yderligere tjenester ud over det oprindeligt aftalte omfang, er parterne enige om at forhandle i god tro med hensyn til vilkårene, betingelserne og kompensationen for disse yderligere tjenester. (g) Rejse- og tilknyttede udgifter og alle andre udgifter, der pådrages af agenturet eller dets medarbejdere på klientens forudgående skriftlige anmodning eller uden for agenturets normale pligter, vil blive opkrævet hos klienten til kostpris. (h) En forespørgsel om enkeltpost i en konto påvirker ikke betalingsdatoen for saldoen på kontoen. (i) Fraværet af et købsordrenummer eller andet jobnummer fra klienten udgør ikke en gyldig grund til ikke-betaling. (j) Alle gebyrer, omkostninger og alle andre beløb, der skal faktureres klienten, er eksklusive for merværdiafgift eller andre lokale salgs- eller andre skatter eller afgifter, som vil blive tilføjet alle fakturaer til den gældende sats, hvis det kræves ved lov. (k) Agenturet forbeholder sig ret til at opkræve renter på alle forfaldne beløb til den højere lokale gældende rente eller Bank of England’s grundrente + 2%.
  5. Kundens ANSVAR Med henblik på at levere disse tjenester accepterer Kunden:
   1. At give agenturet FTP-adgang til sine websteder til at uploade nye sider og foretage ændringer med henblik på SEO-tjenesteoptimering eller godkendelse via en tredjepart.
   2. At give agenturet tilladelse til at bruge alle klientens logoer, varemærker, websidebilleder osv. til brug ved oprettelse af informationsider og andre formål, som agenturet finder nødvendige for søgemaskinepositionering og -optimering.
   3. Hvis klientens websted(e) har begrænset tekstindhold, accepterer klienten at levere yderligere relevant tekstindhold i elektronisk format med henblik på at oprette yderligere websider. Klienten accepterer at levere indhold, f.eks. 200 til 500 ord “artikler” om hver af deres søgeord.
  6. SØGEMASKINER (a) Medmindre parterne skriftligt aftaler andet, og i overensstemmelse med branchens almindelige praksis, indgås agenturets kontrakter med søgemaskiner og andre leverandører for klientens betalte søgemaskinemarkedsføring i overensstemmelse med søgemaskinens/leverandørens gældende almindelige vilkår, betingelser og kontrakter. Medmindre lokale love kræver andet, fungerer agenturet som hovedpart i forhold til alle søgemaskiner/leverandører og alle andre leverandører. Med hensyn til placering af alle annoncer svarer rettighederne og forpligtelserne mellem klienten og agenturet til dem mellem agenturet og de forskellige søgemaskiner/leverandører under sådanne betingelser og kontrakter. På denne baggrund anerkender og accepterer klienten: (i) at vilkår og satser kan revideres i overensstemmelse med de aftaler, der indgås af de forskellige søgemaskiner/leverandører, der er berørt, og (ii) at klienten vil overholde alle standardhandelsvilkår for søgemaskiner og andre leverandører. (b) Klienten skal holde agenturet og den relevante søgemaskine/leverandør skadesløs for enhver overtrædelse af søgemaskinens/leverandørens vilkår, der sker som følge af enhver handling eller undladelse fra klientens side.
  7. Kunden ANVENDELSE Klienten forstår, anerkender og accepterer, at:
   1. Agenturet har ingen kontrol over retningslinjerne for søgemaskiner eller kataloger med hensyn til den type websteder og/eller indhold, de accepterer nu eller i fremtiden. Klientens websted(er) kan udelukkes fra enhver søgemaskine eller katalog når som helst efter søgemaskinens eller katalogens eneste skøn. Agenturet vil genindsende de sider, der er blevet fjernet fra indekset.
   2. Nogle søgemaskiner og kataloger kan tage op til to (2) til fire (4) måneder, og i nogle tilfælde længere, efter indsendelse for at opføre klientens websted(er).
   3. Indimellem vil søgemaskiner og kataloger stoppe med at acceptere indsendelser i en ubestemt periode.
   4. Indimellem vil søgemaskiner og kataloger fjerne opføringer uden nogen åbenbar eller forudsigelig grund. Ofte vil opføringen “genopstå” uden yderligere indsendelser. Hvis opføringen ikke genopstår, vil agenturet genindsende webstedet baseret på de nuværende retningslinjer for den pågældende søgemaskine eller katalog.
   5. Nogle søgemaskiner og kataloger tilbyder hurtigere registreringstjenester mod betaling. Agenturet opfordrer klienten til at drage fordel af disse hurtigere tjenester. Klienten er ansvarlig for alle gebyrer for hurtigere tjenester, medmindre andet er angivet i ordreformularen.
 1. ÆNDRINGER PÅ WEBSTEDAgenturet er ikke ansvarligt for ændringer foretaget på klientens websted(er) af andre parter, der negativt påvirker søgemaskine- eller katalograngeringer af klientens websted(er).
 2. YDERLIGERE TJENESTERYderligere tjenester, der ikke er angivet heri eller i ordreformularen, vil blive leveret for op til £65 per time. Agenturet er ikke ansvarligt for, at klienten overskriver SEO-tjenesters arbejde på klientens websted(er). Klienten vil blive opkrævet et ekstra gebyr for genopbygning af meta-tags, nøgleord, indhold osv. baseret på en timepris på op til £65 per time.
 3. ERSTATNINGSPLIGTKlienten skal holde agenturet (og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, agenter, medbrandere eller andre partnere og medarbejdere) skadesløs for alle krav, skader, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og alle relaterede omkostninger og udgifter), som agenturet pådrager sig som følge af ethvert krav, dom eller afgørelse mod agenturet i forbindelse med eller opstået som følge af (a) fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, tekst, data eller enhver anden information, indhold, display eller materiale (uanset om det er skriftligt, grafisk, lyd eller på anden måde), som klienten har leveret til agenturet (herefter benævnt “klientens indhold”), eller (b) en påstand om, at agenturets brug af klientens indhold krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. For at kvalificere sig til en sådan forsvar og betaling skal agenturet: (i) give klienten øjeblikkelig skriftlig meddelelse om et krav; og (ii) lade klienten kontrollere og fuldt ud samarbejde med klienten om forsvaret og alle relaterede forhandlinger.
 4. FRASKRIVELSE AF ALLE ANDRE GARANTIERAgenturet kan ikke garantere, at SEO-tjenesterne vil opfylde klientens forventninger eller krav. Hele risikoen med hensyn til kvalitet og ydeevne ligger hos klienten. Medmindre andet er specificeret i denne aftale, leverer agenturet sine tjenester “som de er” og uden nogen form for garanti. Parterne er enige om, at (a) de begrænsede garantier, der er angivet i dette afsnit, er de eneste og eksklusive garantier, leveret af hver part. Leveret af hver part, og (b) hver part fraskriver sig alle andre garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, vedrørende denne aftale, ydelse eller manglende evne til at opfylde denne aftale, indholdet og hver parts databehandlings- og distributionsystem. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for adskillelig fra aftalen og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser.
 5. Begrænset ansvarI intet tilfælde er agenturet ansvarligt over for klienten for nogen indirekte, særlige, eksemplariske eller følgeskader, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål og især ethvert krav om svigt i enhver software indeholdt på klientens eller klientens serveres lejede eller ejede, eller underforståede garantier, der opstår fra handelsforløb eller præstation, tab af fortjeneste, uanset om det er forudsigeligt eller påstås at være baseret på kontraktbrud, forsømmelse eller strengt ansvar, der opstår i henhold til denne aftale, tab af data eller enhver præstation i henhold til denne aftale, selvom sådan part er blevet informeret om muligheden for sådanne skader og uanset fiaskoen i en væsentlig retsmiddel, der er fastsat heri. Der vil ikke være nogen tilbagebetaling. Agenturet giver ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til produkter fra tredjeparter, indhold fra tredjeparter eller nogen software, udstyr eller hardware, der er erhvervet fra tredjeparter. Klienten er ansvarlig for backup af det komplette system og geninstallation i tilfælde af softwarefejl.
 6. Hvor vi som agentur udfører designarbejde eller specialkodning, forbliver alle immaterielle rettigheder hos 8 Digital, indtil al arbejde er betalt i fuld.
 7. Kundens REPRÆSENTATIONER Kunden fremsætter følgende erklæringer og garantier til fordel for agenturet:
  1. Klienten repræsenterer over for agenturet og garanterer ubetinget, at enhver tekst, grafik, fotos, design, varemærker eller andet kunstværk, som klienten leverer til agenturet, ejes af klienten, eller at klienten har tilladelse fra den retmæssige ejer til at bruge hvert af disse elementer, og vil fritage, beskytte og forsvare agenturet og dets underleverandører mod enhver påstand eller retssag, der opstår som følge af brugen af sådanne elementer leveret af klienten.
  2. Klienten garanterer, at enhver tekst, grafik, fotos, design, varemærker eller andet kunstværk, som klienten leverer til agenturet med henblik på inkludering på hjemmesiden, ejes af klienten, eller at klienten har modtaget tilladelse fra retmæssig(e) ejer(e) til at bruge hvert af elementerne, og vil fritage, beskytte og forsvare agenturet og dets underleverandører mod enhver ansvar eller retssag, der opstår som følge af brugen af sådanne elementer.
  3. Fra tid til anden kan regeringer vedtage love og pålægge skatter og toldafgifter, der påvirker internet-elektronisk handel. Klienten accepterer, at klienten alene er ansvarlig for at overholde sådanne love, skatter og toldafgifter og vil fritage, beskytte og forsvare agenturet og dets underleverandører mod enhver påstand, retssag, straf, skat eller toldafgift, der opstår som følge af klientens udøvelse af internet-elektronisk handel.
 8. FORTROLIGHED Parterne er enige om at behandle hinandens ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger strengt fortroligt. “Ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger” skal omfatte, men er ikke begrænset til, skriftlige eller mundtlige kontrakter, forretningshemmeligheder, knowhow, forretningsmetoder, forretningspolitikker, notater, rapporter, optegnelser, computerbevarede oplysninger, noter eller økonomiske oplysninger. Ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger skal ikke omfatte nogen oplysninger, som: (i) er eller bliver almindeligt kendt af offentligheden på anden måde end ved en overtrædelse af den modtagende parts forpligtelser; (ii) var tidligere kendt af den modtagende part eller retmæssigt modtaget af den modtagende part fra en tredjepart; (iii) er uafhængigt udviklet af den modtagende part; eller (iv) er underlagt offentliggørelse i henhold til retskendelse eller anden lovlig proces. Parterne er enige om ikke at gøre hinandens ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger tilgængelige i nogen form for tredjepart eller bruge hinandens ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger til andet end som specificeret i denne aftale. Hver parts ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger forbliver den eneste og eksklusive ejendom af den part. Parterne er enige om, at i tilfælde af brug eller videregivelse af den anden parts ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger på anden måde end specifikt angivet i denne aftale, kan den ikke-afslørende part have ret til retsmidler. Uanset opsigelse eller udløb af denne aftale anerkender og accepterer agenturet og klienten, at deres fortrolighedsforpligtelser vedrørende ejendomsretlige eller fortrolige oplysninger skal forblive i kraft i en samlet periode på tre (3) år fra ikrafttrædelsesdatoen.
 9. DATABESKYTTELSE: Alle oplysninger, der indsamles fra eller for klienten, vil blive behandlet i overensstemmelse med fortrolighedsbetingelserne i denne aftale og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Sådanne oplysninger vil kun blive opbevaret af 8-Digital i løbet af denne kontrakts gyldighedsperiode. Klienten vil have fuldt ansvar for at overholde databeskyttelsesloven for alle oplysninger, som 8-Digital indsamler og leverer til klienten i forbindelse med udførelse af det kontraherede arbejde.
 10. UNDLADEN AF YDELSE Ingen af parterne vil være ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis den forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, industrielle konflikter, borgerforstyrrelser, strejker (bortset fra strejker af den pågældende parts ansatte eller dens underleverandørers ansatte) eller lockouts eller umulighed af at skaffe kildestof. En sådan part skal være berettiget til en rimelig forlængelse af tiden for opfyldelse af sådanne forpligtelser.
 11. PARTERNES FORHOLD Agenturet vil ved udførelsen i henhold til denne aftale anses som en uafhængig entreprenør, og intet heri skal udgøre denne ordning som ansættelse, et joint venture eller et partnerskab. Klienten påtager sig ikke ved denne aftale, ordreformularen eller på anden måde at opfylde nogen forpligtelse for agenturet, hverken ved regulering eller kontrakt. Agenturet skal på ingen måde fortolkes som klientens agent eller handle som agent for klienten i nogen henseende, uanset andre bestemmelser i denne aftale.
 12. UNDERRETNING OG BETALING Enhver meddelelse, der kræves i henhold til denne aftale, skal være skriftlig og leveres personligt til den anden udpegede part på de adresser, der er angivet i ordreformularen. Enhver part kan ændre sin adresse, hvortil meddelelse eller betaling skal sendes, ved skriftlig meddelelse til den anden i henhold til enhver bestemmelse i denne paragraf.
 13. JURISDIKTION Denne aftale skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales, hvis domstole i England og Wales skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion.
 14. AFTALE BINDENDE FOR EFTERFØLGERE Bestemmelserne i aftalen skal være bindende for og komme til gode for parterne heri, deres arvinger, administratorer, efterfølgere og rettighedshavere.
 15. OVERDRAGELIGHED Klienten kan ikke overdrage denne aftale eller rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra agenturet. Agenturet forbeholder sig ret til at overdrage underleverandører efter behov til dette projekt for at sikre rettidig færdiggørelse.
 16. AFSTAND Ingen af parterne fraskriver sig retten til nogen form for undladelse.
 17. INTEGRATION Denne aftale udgør parternes fulde forståelse og ophæver og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne og er tilsigtet som en endelig udtryk for deres aftale. Den må ikke ændres eller ændres undtagen skriftligt underskrevet af parterne heri og specifikt henviser til denne aftale. Denne aftale skal have forrang over enhver anden dokumentation, der måtte være i konflikt med denne aftale.
 18. INGEN FORSTÅELSE MOD FORFATTER Ingen bestemmelse i denne aftale skal fortolkes imod nogen part, fordi en sådan part eller dennes juridiske repræsentant har udarbejdet en sådan bestemmelse.
 19. TVISTER I tilfælde af tvist i henhold til aftalen vil parterne forsøge at løse den ved forhandling. Til dette formål skal de gøre deres bedste for at rådføre sig eller forhandle med hinanden i god tro og anerkende deres gensidige interesser for at forsøge at nå frem til en retfærdig og rimelig løsning, der er tilfredsstillende for begge parter. Forhandlinger skal føres mellem parternes respektive ledende ledere, der har bemyndigelse til at løse tvister.
 20. LÆST OG FORSTÅET Hver part erkender, at den har læst og forstået denne aftale og accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser.

Social Media

 • a) Ved udførelsen af Social Media Services (SMS) udarbejder agenturet en plan med henblik på at forbedre synligheden af ​​klientens forretningsprofil på de udvalgte sociale medieplatforme.
 • b) Klienten erkender, at Social Media Services kræver, at klienten giver agenturet mulighed for at foretage indlæg på klientens vegne på de sociale medieplatforme, der er inkluderet i tjenesten, med henblik på at påvirke synligheden og rangeringen af klientens profil.
 • c) Klienten er ansvarlig for at give agenturet de nødvendige login-oplysninger til at foretage indlæg og også for at levere kopier og/eller oplysninger, der er nødvendige for, at agenturet kan sikre, at indlæggene er fuldt effektive.
 • d) Klienten bevarer fuldt ansvar for vedligeholdelsen af deres sociale medieprofil og alle links og indhold indeholdt deri.

YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER VEDRØRENDE BETALT SEARCH MARKETING-TJENESTER

Hvor Kunden udpeger agenturet til at levere betalte søgemarkedsføringstjenester (“PSM-tjenester“), skal vilkårene i denne Hella Good Marketing gælde.

 1. The Services Ved udførelsen af PSM-tjenesterne skal agenturet:
  1. proaktivt administrere, overvåge, spore og måle søgemaskinemarkedsføringsprogrammer og fremme markedsføring af klientens produkter og/eller tjenester (“Produkter“) på webstederne (og alle efterfølgende eller erstatningswebsteder dertil);
  2. administrere forholdene til og betalingerne til ejerne, operatørerne og/eller administratorerne af de relevante søgemaskiner eller kataloger (“Søgepartnere“);
  3. administrere budpriser, noteringstermer, månedlige udgifter, tilføje og slette noteringer, oprette nye noteringer og ændre budbeløb;
  4. levere, overvåge og opretholde de nødvendige teknologianvendelser, der kræves for at forbinde webstederne med Søgepartnere; og
  5. spore og rapportere visse metrikker, herunder antallet af klik, salgskonverteringsdata og ROI-målinger samt, hvis det er relevant for agenturets gebyrer, spore og rapportere arten og mængden af alle relevante handlinger, som er identificeret i MSA af Kvalificerede Kunder (som defineret nedenfor).
 2. Betaling for PSM-tjenester (a) De gebyrer, der er angivet i serviceaftalen, er eksklusive enhver adgang til applikationsprogramgrænsefladen (“API”) eller lignende gebyrer, som en Search Partner kan opkræve gebyrer til bureauet i forbindelse med kundens søgemarkedsføringsprogram. Agenturet forbeholder sig ret til at opkræve kunden (og kunden accepterer at betale) beløbet for sådanne gebyrer. Hvor sådanne søgepartnere vurderer en specifik pris pr. klik-afgift, vil denne omkostning blive faktureret til kunden af agenturet. I tilfælde, hvor en søgepartner opkræver agenturet et fast gebyr for API-adgang, skal agenturet videregive alle sådanne API-gebyrer til sine PSM-kunder på en pro-rata basis. Med henblik på afklaring skal agenturet i sådanne tilfælde gøre en kommercielt rimelig indsats for at bestemme de omtrentlige effektive API-omkostninger pr. klik for alle relevante kunder. Hver sådan klient vil derefter blive opkrævet sin forholdsmæssige andel af API-udgiften. (b) En “kvalificeret kunde” skal betyde enhver person eller enhed, der (i) afgiver en ordre på produkter fra webstedet/webstederne inden for tres (60) dage efter at have klikket videre til webstedet/webstederne via hyperlinks indeholdt i kundens søgeord, titler og beskrivelser, fortegnelser, indhold, data og datafeeds relateret til kundens produkter søgeord, titler og beskrivelser, fortegnelser, indhold, data og datafeeds relateret til kundens produkter (“Tilbud“) som vist hos en søgepartner eller via enhver anden salgsfremmende placering leveret af agenturet eller (ii) udfylder og indsender kundens registreringsformular inden for tres (60) dage efter at have klikket videre til webstedet/webstederne via hyperlinks indeholdt i kundens tilbud som vist med enhver søgepartner eller via enhver anden salgsfremmende placering leveret af agenturet. “Månedligt salg” betyder nettobeløbet i euro af produkter bestilt af kvalificerede kunder i løbet af en kalendermåned. Månedligt salg skal beregnes eksklusive svigagtigt afgivne ordrer, der er identificeret skriftligt af kunden inden for fem (5) dage efter datoen for den svigagtigt afgivne ordre, transport- og emballeringsomkostninger, forsikring og afgifter.
 3. Klientens ansvarsområder
  1. Klienten er udelukkende ansvarlig for overvågning, drift, vedligeholdelse og administration af indholdet på hjemmesiden(e). Klienten vil sikre, at navigering tilbage til den oprindelige søgepartnerwebside, enten gennem en bestemt markør eller link, “tilbage” knappen på en internetbrowser, lukningen af en aktiv vindue eller enhver anden returmekanisme, ikke bliver afbrudt af Klienten gennem brug af nogen mellemliggende skærm eller anden enhed, som ikke specifikt er anmodet af brugeren, herunder uden begrænsning ved brug af html pop op-vindue eller enhver anden lignende enhed.
  2. Klienten er udelukkende ansvarlig for at levere og/eller godkende relevante og passende tilbud, så Agency kan forsøge at administrere og optimere søgemaskineplaceringen af tilbuddene. Klienten accepterer og anerkender, at en søgepartner kan nægte at vise eller fortsætte med at vise nogen af Klientens tilbud efter eget skøn, og at hverken Agency eller nogen søgepartner skal være ansvarlig for sådan afvisning.
  3. Klienten er udelukkende ansvarlig for alle aspekter af forholdet til alle personer og/eller enheder, der køber produkter eller indsender en registrering, alt efter omstændighederne, herunder uden begrænsning:
   1. fastsættelse af alle priser for produkter;
   2. accept, behandling og opfyldelse af ordrer for produkter;
   3. opkrævning af betaling, herunder alle skatter eller andre afgifter, fra kvalificerede kunder;
   4. styring af returnerede produkter og annulleringer;
   5. sikring af, at salget af alle produkter sker i overensstemmelse med alle gældende love (inklusive love om eksportkontrol);
   6. fastlæggelse af alle kundeservice-, garanti- og/eller driftspolitikker;
   7. accept og behandling af registreringer;
   8. opfyldelse af alle forpligtelser eller forpligtelser som følge af hver fuldført registrering;
   9. sikring af, at hver registrering, og de oplysninger, der er indsamlet i behandlingen af hver registrering, erhverves og bruges i overensstemmelse med alle gældende love.
  4. Klienten skal give Agenturet salgs- og markedsføringsinformation, der er relevant for produkterne, som er tilgængelig fra tid til anden, for at hjælpe Agenturet med at etablere relationer med søgepartnere.
  5. Klienten skal yde rimelig samarbejde med hensyn til bestræbelser foretaget af Agenturet for: (i) at forbedre sporing og rapportering af relevant information, herunder men ikke begrænset til antallet af klik og salgskonverteringsdata og/eller køb foretaget eller registreringer indsendt af kvalificerede kunder, og (ii) at implementere og teste de teknologiske applikationer, der bruges til at forbinde hjemmesiden(e) med søgepartnere. Agenturet skal give Klienten en en-til-en (1×1) klar pixel (den “Billede Tag“), der tillader sporing af Agenturet. Klienten vil ikke træffe nogen handling vedrørende denne Billede Tag, der ville forstyrre Agenturets evne til at udføre sine aktiviteter i henhold til denne aftale, og vil give rimelig forhåndsvarsel til Agenturet om enhver handling, der rimeligt forventes at have en sådan effekt. Hvis Agenturets godtgørelse er baseret på handlinger fra kvalificerede kunder, og hvis Klienten ændrer, ændrer, sletter, deaktiverer, undlader at servere eller træffer anden handling vedrørende de Billede Tags, som Agenturet har leveret til Klienten, accepterer Klienten at betale til Agenturet for hver dag, eller forholdsmæssig del af en dag, hvor Agenturets evne til at spore sådanne data hindres, det gennemsnitlige eurobeløb af godtgørelse, som Agenturet og søgepartnere har tjent per dag i de syv (7) dage umiddelbart forud for den periode, hvor Agenturets sporingsevne blev hindret.
  6. Klienten skal beskytte eventuelle adgangskoder, adgangskoder, bruger-id’er eller anden logininformation (samlet kaldet “Adgangskoder“), som er givet til Klienten og bruges til at få adgang til Agenturets online programstyrings- og rapporteringsværktøjer. I tilfælde af at Klienten gør sådanne Adgangskoder tilgængelige for tredjepart, skal Klienten (i) forpligte hver sådan tredjepart til at underskrive en skriftlig fortrolighedsaftale, der binder den tredjepart til fortrolighedsforpligtelser i overensstemmelse med dem, der pålægges Klienten herunder, og (ii) være ansvarlig for alle handlinger foretaget af en sådan tredjepart i forbindelse med eller relateret til den tredjeparts adgang til Agenturets online programstyrings- og rapporteringsværktøjer. Bortset fra hvad der specifikt er fastsat i denne aftale, skal Klienten ikke afsløre eller gøre Klientens Adgangskoder tilgængelige, undtagen for Klientens autoriserede medarbejdere.

Ende. Dette websted ejes og drives af Andriy Nikitiuk
E-mail: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  Saad Muzaffar
  Article by author:

  Saad Muzaffar, kendt som Saad i spilverdenen, er indbegrebet af fusionen af kunstnerisk og strategi, der definerer den moderne gamer. Fra det øjeblik, hans fingre første gang trykkede på tasterne, hvilket tændte en livslang passion for spil, til hans nuværende rolle som en lysende forfatter og spilvismand, har Saads rejse været intet mindre end episk.

  Hans saga begyndte midt i neon-gløden fra arkadeklassikere som Pac-Man og Donkey Kong, før han udviklede sig til en symfoni af taktik og teamwork i de hellige haller i Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Med en skyttes præcision og en strategs list har Saad navigeret i det forræderiske terræn i Dust II og Mirage, finpudset sine færdigheder og knyttet livslange bånd til holdkammerater undervejs.

  Men ud over de pixelerede slagmarker i CS:GO finder Saads kreative ånd trøst i fotografiets verden. Med et skarpt øje for komposition og en passion for historiefortælling fanger han essensen af urbane landskaber og den menneskelige oplevelse, og tilfører hvert enkelt billede en følelse af undren og introspektion.

  I sin rolle som forfatter bærer Saads ord vægten af autoritet og indsigt, og guider medspillere gennem labyrinten af virtuelle verdener med ynde og ekspertise. Som et stolt medlem af HellaGoodMarketing står han som et fyrtårn af integritet i en branche, der ofte er præget af misinformation, og tilbyder autentisk vejledning og urokkelig støtte til sine læsere.
  Alligevel, midt i spillets hektiske tempo og kravene til at skrive, forbliver Saad bundet af sin kærlighed til fællesskab og forbindelse. Uanset om han leder sit hold til sejr i endnu en pulserende kamp i CS:GO eller engagerer sig med andre entusiaster på sociale medier, legemliggør Saad den ånd af kammeratskab og samarbejde, der definerer spilfællesskabet.

  Så da hans artikler står klar til at belyse din spilrejse, og hans kameralinse fanger skønheden i verden omkring os, inviterer Saad dig til at tage med ham på dette ekstraordinære eventyr. Uanset om du søger vejledning til at mestre kunsten at tage hovedbilleder i CS:GO eller inspiration til din næste fotoekspedition, afventer Saad dit kammeratskab med åbne arme og grænseløs entusiasme.

  Opdateret den 4 April 2024