Şartlar ve Koşullar

Bu Hizmet Anlaşması (“Anlaşma”), Hella Good Marketing arasında imzalanmıştır. (bundan sonra “Ajans” olarak anılacaktır) ve ilgili sipariş formunda belirtilen taraf (“Müşteri” veya “siz”) tarafından bu referansla buraya eklenmiştir (Müşteri tarafından gönderilen herhangi bir sonraki ekli form ile birlikte, “Sipariş Formu”) ve Müşteri tarafından sipariş edilen tüm Pazarlama ve Satış Hizmetleri ve Raporlama Hizmetleri (“SEO Hizmetleri” olarak topluca anılır) için geçerlidir.

Tanımlar

 • SEO – Arama Motoru Optimizasyonu: Arama motoru sonuçlarında sıralamanın iyileştirilmesi süreci
 • OSO – Organik Arama Hizmetleri: Sitelerinizin organik içeriğini maksimize etme süreci, potansiyel olarak arama motorlarında daha yüksek sıralama elde etmek için
 • FTP – Dosya Transfer Protokolü: Dosya Transfer Protokolü (FTP), bir dosyayı bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için kullanılan standart bir ağ protokolüdür. Web siteniz bu yöntem aracılığıyla uyarlanabilir.
 • PSM – Ücretli Arama Pazarlaması: Ücret karşılığında satın alınan reklamların optimizasyonu, reklam barındırıcısı tarafından alınan ücret tarafından tahsil edilir.
 • SMS – Sosyal Medya Hizmetleri: Sosyal medya “marka” değerinizi artırmak, sosyal medya profillerinizin görünürlüğünü ve marka bilinirliğinizi artırmak için yapılan süreç.
 1. TERİM VE FESİH Bu Anlaşma, Sipariş Formu’nda belirtilen zaman diliminden itibaren geçerlidir. Bu Anlaşma, taraflardan her biri tarafından bildirim alınmasının ardından otuz (30) gün içinde diğer tarafına yazılı bildirimle sonlandırılabilir. Bu Anlaşma, Ajans tarafından (i) Müşteri’nin burada belirtilen ücretleri ödemezse derhal; veya (ii) Müşteri, Ajans’ın SEO Hizmetleri’ni yerine getirmesine engel olursa sonlandırılabilir. Müşteri, bu Anlaşma kapsamındaki tüm açık faturaları ve Ajans’a ödenmesi gereken diğer tüm tutarları (veya ilgili Hizmetlere ilişkin olarak) ödeyecektir. Bu Anlaşma’nın açık hükümleri uyarınca ödemeler yapma yükümlülüğüne ek olarak, Müşteri, Bildirim Dönemi boyunca bir üçüncü tarafın Hizmetleri sağlamasını düzenlerse, Ajans’a, Ajans’ın o dönem boyunca Hizmetleri sağlamış olsaydı Ajans’ın alacağı tutara eşdeğer bir miktar ödeyecektir.
 2. SEO HİZMETLERİ (a) Organik Arama Hizmetleri (OSO) performansı sırasında Ajans, Müşteri’nin Web Sitesi(ler)i’nin görünürlüğünü artırmayı ve İşletme ile ilgili arama terimleri açısından Web Sitesi(ler)i’nin arama sıralamasını iyileştirmeyi amaçlayan bir plan geliştirecektir ve ilgili program stratejisi ve taktik önerileri sağlayacaktır. (b) Müşteri, OSO Hizmetleri’nin bir parçası olarak sağlanan önerileri uygulamak için Ajans ile birlikte çalışacak uygun personel sağlamaktan sorumlu olacaktır. (c) Müşteri, Web Sitesi’nin tüm yönlerini işletme, bakım ve yönetiminden tamamen sorumlu olacaktır. (d) Ajans, web sitelerine uyguladığı arama motoru optimizasyonu hakkına sahip olacaktır, tüm iş tamamlandığında ve ödendiğinde.
 3. WEB GELİŞTİRME (a) Telif Hakkı. Müşteri, tarafından sağlanan veri, dosya ve grafiklere ait hakları saklar. Müşteri, tarafından sağlanan tüm bilgilere ve grafiklere ilişkin tüm haklara, izinlere ve telif haklarına sahip olduğunu garanti eder ve bunların Ajans tarafından müşteriye sağlanan sözleşmeli web geliştirme hizmetleri kapsamında kullanımına ilişkin herhangi bir iddia, maliyet veya eyleme karşı Ajans’ı tamamen tazmin eder. (b) Hukuk. Müşteri, web siteleri ile ilgili yasalara, vergilere ve tarifelere uyulması konusunda sorumludur ve Ajans bu konularda hukuki tavsiye sunmaz (c) Mülkiyet kodu. Ajans, müşteri için bir web sitesi veya uygulama için özel kod yazarsa, bu kodun telif hakkına sahip olacaktır. Bu tür durumlarda, Ajans, müşterinin yazılı olarak ayrı bir şekilde kabul etmediği sürece, müşterinin kendi işletmesi içinde bu kodu tam kullanma yetkisine sahip olacaktır. (d) Ajans, üzerinde çalışılan veya düzenlenen tüm çevrimiçi web sitelerinin, platformların veya uygulamaların Fikri Mülkiyet haklarına sahip olacaktır, tüm işleri tamamlandığında ve ödendiğinde. (e) Web sitesi yönetimi paketleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 8-digital ile iletişime geçiniz, burada web sitelerinin barındırma güvenliği ve yedeklemeleri de dahil edilmiştir.
 4. ÜCRETLER; İADE VE İPTAL ÜCRETLERİNE SINIRLAMALAR (a) Müşteri, Sipariş Formu’nda belirtilen tüm ücret(ler)i Ajans’a ödemeyi kabul eder. (b) Ücret ve görevler yılda bir kez veya Müşteri’nin gereksinimlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğinde herhangi bir zamanda gözden geçirilecektir. Anlaşmaya varılan herhangi bir gözden geçirme, her iki tarafça yazılı olarak teyit edilecektir. Ajans’ın ücreti, Hizmetleri sağlama amacında harcanacak tahmini süreye dayalı bir ücretse, Ajans, ücreti gerçek harcanan süreyi yansıtmak üzere her altı ayda bir gözden geçirme ve ayarlama hakkını saklı tutar. (c) Müşteri ve Ajans, yıllık gözden geçirme tarihinden önce ücret konusunda anlaşamazlarsa, önceki uygulanan ücretin anlaşmaya varılana kadar ödenmeye devam edeceği veya Anlaşma atanana kadar devam edeceği bir döneme kadar, anlaşmaya varılıncaya kadar veya Anlaşma atanana kadar gerekli dengeleme ödemesi yapılacaktır. (d) Ajans aylık fatura düzenleyecektir ve ödeme koşulları her faturanın tarihinden itibaren 30 gündür. Müşteri, vadesi gelen faturanın tarihinden itibaren 10 gün içinde herhangi bir faturayı ödemezse, Ajans’ın Hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. (e) Aksi yazılı olarak anlaşılmadıkça, tüm ücret veya komisyon ödemeleri, Ajans’ın bu maliyetlere katlanacağı para biriminde faturalandırılacak ve ödenecektir. (f) Müşteri, başlangıçta anlaşılan kapsamın dışında herhangi ek hizmetlere ihtiyaç duyarsa, taraflar bu ek hizmetlerin koşulları ve ücreti konusunda iyi niyetle müzakere etmeyi kabul eder. (g) Ajans veya çalışanları tarafından Müşteri’nin önceden yazılı talebi veya Ajans’ın normal görev kapsamının dışında yapılan seyahat ve ilişkili masraflar diğer maliyetlere yansıtılacaktır. (h) Bir hesaptaki bireysel bir madde üzerinde bir sorgunun varlığı, hesabın bakiyesinin ödeme tarihini etkilemeyecektir. (i) Herhangi bir Müşteri satın alma sipariş numarasının veya diğer iş numarasının bulunmaması, ödeme yapılmaması için geçerli bir neden oluşturmayacaktır. (j) Müşteriye faturalanacak olan tüm ücretler, maliyetle ilgili yasalar tarafından gerektirilirse, KDV veya diğer yerel satış veya diğer vergi veya harçlara dahil edilmeksizin faturalara eklenir. (k) Ajans, vadesi geçmiş tutarların tamamı üzerinden, yerel uygulanabilir faiz oranının veya Bank of England baz faiz oranının üzerine %2 eklenerek faiz talep etme hakkını saklı tutar.
 5. Müşteri SORUMLULUKLARI Bu hizmetleri sağlamak amacıyla Müşteri şunları kabul eder:
  1. Ajansa yeni sayfalar yüklemek ve SEO Hizmetleri optimizasyonu veya onay için üçüncü bir tarafa gitmek amacıyla değişiklikler yapmak için web sitelerine FTP erişimi sağlamak.
  2. Müşteri’nin tüm logoları, ticari markaları, web sitesi görselleri vb. için Ajansa bilgi sayfaları oluşturmak ve arama motoru konumlandırması ve optimizasyonu için gerekli görülen diğer her türlü kullanım için yetki vermek.
  3. Eğer Müşteri’nin web sitesi metin içeriği eksikse, Müşteri ilave uygun metin içeriği sağlamayı kabul eder. Örneğin, her anahtar kelime önerisi için 200 ila 500 kelime arasında “makaleler” sağlamayı kabul eder.
 6. ARAMA MOTORLARI (a) Taraflarca aksi yazılı olarak anlaşılmadıkça, endüstri standardı uygulamalara uygun olarak, Ajans’ın Müşterilerin ödenen arama motoru pazarlaması için arama motorları ve diğer tedarikçilerle yaptığı sözleşmeler, arama motoru/tedarikçinin mevcut standart koşullarına, şartlarına ve sözleşmelerine uygun olarak yapılır. Ajans, yerel yasalar tarafından başka şekilde zorunlu kılınmadıkça, tüm arama motorları/tedarikçiler ve diğer tedarikçilerle ilgili olarak temsilci olarak hareket eder. Tüm reklamların yerleştirilmesiyle ilgili olarak, Müşteri ile Ajans arasındaki haklar ve yükümlülükler, Müşteri ile Ajans arasındaki koşullara ve sözleşmelere uygun olacaktır. Bu nedenle, Müşteri, şunları kabul eder ve onaylar: (i) terimlerin ve ücretlerin, ilgili arama motoru/tedarikçiler tarafından yapılan anlaşmalara göre revize edilebileceği ve (ii) Müşteri’nin, arama motoru/tedarikçilerin standart ticaret şartlarına uyacağı. (b) Müşteri, herhangi bir arama motoru/tedarikçi şartının Müşteri’nin herhangi bir hareketi veya ihmali sonucunda ihlal edilmesi durumunda Ajans’ı ve ilgili arama motoru/tedarikçiyi tazmin edecektir.
 7. Müşteri KABUL VE İTİRAFLAR Müşteri, aşağıdakileri anlar, kabul eder ve onaylar:
  1. Ajans’ın arama motorları veya dizinlerin, kabul ettikleri sitelerin ve/veya içeriğin türü konusundaki politikaları üzerinde kontrolü olmadığını. Müşteri’nin web sitesi(leri), arama motoru veya dizin varlığını tek taraflı olarak hariç tutma yetkisine sahiptir. Ajans, dizinden düşen sayfaları yeniden gönderecektir.
  2. Bazı arama motorları ve dizinler, Müşteri’nin web sitesini(lerini) listelemek için gönderimden sonra iki (2) ila dört (4) ay ve bazen daha uzun bir süre alabilir.
  3. Ara sıra, arama motorları ve dizinler, belirsiz bir süre için gönderimleri kabul etmeyi durdurabilir.
  4. Ara sıra, arama motorları ve dizinler, herhangi bir belirgin veya öngörülebilir neden olmaksızın listeleri düşürebilir. Genellikle listeler, herhangi bir ek gönderim olmadan “yeniden görünecek” şekilde yeniden görünür. Listeleme yeniden görünmezse, Ajans, ilgili arama motoru veya dizinin mevcut politikalarına dayanarak web sitesini(lerini) yeniden gönderecektir.
  5. Bazı arama motorları ve dizinler, ücret karşılığında hızlandırılmış listeleme hizmetleri sunar. Ajans, Müşteri’nin bu hızlandırılmış hizmetlerden faydalanmasını teşvik eder. Müşteri, Sipariş Formu’nda belirtilmediği sürece tüm hızlandırılmış hizmet ücretlerinden sorumludur.
 8. WEB SİTE DEĞİŞİKLİKLERİ Ajans, Müşteri’nin web sitesinin arama motoru veya dizin sıralamalarını olumsuz etkileyen diğer taraflarca yapılan değişikliklerden sorumlu değildir.
 9. İLAVE HİZMETLERBurada veya Sipariş Formunda listelenmeyen ilave hizmetler, saat başına £65’a kadar sağlanacaktır. Ajans, Müşteri’nin SEO Hizmetleri çalışmasını web sitesine(sine) tekrar yazmasından sorumlu değildir. Müşteri, meta etiketleri, anahtar kelimeler, içerik vb. yeniden oluşturmak için saatlik ücret olan en fazla £65’a kadar ek ücret ödeyecektir.
 10. TAZMİNAT Müşteri, Ajans’ı (ve bağlı şirketlerini, iştiraklerini, yetkililerini, acentelerini, ortaklarını veya diğer iş ortaklarını ve çalışanlarını) herhangi bir iddia, hasar, sorumluluk, maliyet ve giderden (ancak bununla sınırlı olmamak üzere makul avukatlık ücretleri ve tüm ilgili maliyetler ve giderler dahil) koruyacak ve zararsız tutacaktır. Ajans’a karşı olan iddia, hüküm veya Ajans’ın Üçüncü Tarafın entelektüel mülkiyet haklarına tecavüz ettiğine dair bir iddia nedeniyle ortaya çıkan. Bu savunma ve ödeme hakkı kazanmak için Ajans, (i) iddiayla ilgili Müşteri’ye derhal yazılı bir bildirim vermelidir; ve (ii) Müşteri’ye savunma ve tüm ilgili müzakerelerde kontrol sağlamalı ve tam bir işbirliği yapmalıdır.
 11. DİĞER TÜM GARANTİLERİN REDDİAjans, SEO Hizmetlerinin Müşteri beklenti veya gereksinimlerini karşılayacağını garanti edemez. Kalite ve performansın tüm riski Müşteri ile birlikte olacaktır. Bu Anlaşma’da aksi belirtilmedikçe, Ajans hizmetlerini ‘olduğu gibi’ ve herhangi bir türde garanti olmaksızın sağlar. Taraflar, (a) bu bölümde belirtilen sınırlı garantilerin, her tarafça sağlanan tek ve münhasır garantiler olduğunu ve (b) her tarafın bu Anlaşma, bu Anlaşma altındaki performans veya performansın imkansızlığı, içerik ve her tarafın bilişim ve dağıtım sistemine ilişkin olarak açık veya örtülü diğer tüm garantilerden feragat ettiğini kabul eder. Bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması durumunda, bu hüküm Anlaşma’dan ayrı olarak ele alınacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 12. SINIRLI SORUMLULUK Hiçbir durumda Ajans, Müşteri’ye karşı dolaylı, özel, örnek veya sonuç doğuran zararlardan sorumlu olmayacaktır; örneğin, belirli bir amaca uygun olma veya belirli bir performansın başarısızlığından kaynaklanan herhangi bir ima edilen garanti veya sözleşme ihlali, ihmal veya katı sorumluluk temelinde, bu Anlaşma altında meydana gelen kayıp karlar, tahmin edilebilir veya öne sürülen olsun veya olmasın. Temel çözümün başarısız olduğu durumda iade yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir türde, açık veya örtülü, üçüncü taraf ürünleri, üçüncü taraf içerik veya üçüncü taraflardan temin edilen yazılım, ekipman veya donanım ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermez. Müşteri, tam sistem yedeklemesinden ve yazılımın başarısızlığı durumunda yeniden kurulumdan sorumludur.
 13. Biz ajans olarak tasarım çalışması veya özel kodlama yaptığımızda tüm entelektüel mülkiyet hakları 8 Digital’e kadar tamamen aittir ve tüm çalışma tamamen ödenene kadar bu şekilde kalacaktır.
 14. Müşteri TEMSİLCİLİKLERİ Müşteri, Ajans’a yönelik aşağıdaki temsil ve garantileri yapar:
  1. Müşteri, Ajans’a sağlanan metin, grafik, fotoğraf, tasarım, ticari marka veya diğer herhangi bir sanat eserinin Müşteri’ye ait olduğunu ve bu unsurların her birini kullanma izni olduğunu veya bu unsurları kullanma izni olan hak sahibinden izin aldığını, ve Ajans’ı ve alt yüklenicilerini Müşteri tarafından sağlanan bu unsurların kullanımından kaynaklanan herhangi bir iddia veya davadan zararsız tutacak, koruyacak ve savunacak şekilde koşulsuz garanti eder.
  2. Müşteri, web sitesine dahil etmek için Ajans’a sağlanan metin, grafik, fotoğraf, tasarım, ticari marka veya diğer herhangi bir sanat eserinin Müşteri’ye ait olduğunu garanti eder veya Müşteri’nin bu unsurları kullanma izni olduğunu, ve Ajans’ı ve alt yüklenicilerini bu unsurların kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan zararsız tutacak, koruyacak ve savunacak şekilde koşulsuz garanti eder.
  3. Zaman içinde hükümetler, İnternet elektronik ticaretini etkileyen yasaları çıkarabilir ve vergi ve tarifeleri tahsil edebilir. Müşteri, müşterinin bu tür yasalara, vergilere ve tarifelere uygun olması konusunda tamamen sorumlu olduğunu kabul eder ve Ajans’ı ve alt yüklenicilerini İnternet elektronik ticaretin kullanımından kaynaklanan herhangi bir iddia, dava, ceza, vergi veya tarife karşısında zararsız tutacak, koruyacak ve savunacak şekilde koşulsuz garanti eder.
  1. GİZLİLİK Tarafarın, birbirlerinin Mülkiyet veya Gizli Bilgilerini sıkı bir gizlilik içinde tutmayı kabul ettiği bir anlaşma. “Mülkiyet veya Gizli Bilgi”, yazılı veya sözlü sözleşmeleri, ticaret sırlarını, know-how’ları, iş yöntemlerini, iş politikalarını, notları, finansal bilgileri ve diğer belgeleri içerir. Mülkiyet veya Gizli Bilgi, (i) alıcı tarafından açıklanmadığı takdirde kamuya mal olmuşsa; (ii) alıcı tarafından önceden biliniyorsa veya üçüncü bir taraftan haklı olarak alındıysa; (iii) alıcı tarafından bağımsız olarak geliştirilmişse; veya (iv) mahkeme kararı veya yasal bir süreç kapsamında ifşa edilmesi gerekiyorsa içermez. Taraflar, birbirlerinin Mülkiyet veya Gizli Bilgilerini belirtilen amaçlar dışında kullanmamayı ve üçüncü bir tarafa ifşa etmemeyi kabul ederler. Her tarafın mülki veya gizli bilgisi, sadece o tarafın mülkiyetinde kalacaktır. Bu Anlaşma sona erse veya iptal edilse bile, Ajans ve Müşteri, Mülkiyet veya Gizli Bilgilerle ilgili gizlilik yükümlülüklerinin toplamda üç (3) yıl boyunca devam edeceğini kabul ederler.
  2. Veri Koruma: Müşteriden veya müşteri adına toplanan tüm bilgiler, bu anlaşmanın gizlilik şartlarına ve veri koruma yasalarına uygun olarak saklanacaktır. Bu bilgiler, sadece bu sözleşmenin süresi boyunca 8-Digital tarafından tutulacaktır. Müşteri, 8-Digital’ın topladığı ve müşteriye sağladığı tüm bilgilerle ilgili olarak Veri Koruma Yasası’na uygun olarak tam sorumluluk taşır.
  3. İŞLEMİN GERÇEKLEŞMEMESİ Hiçbir taraf, yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikme veya başarısızlık durumunda, bu durumun o tarafın kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanması durumunda sorumlu tutulamaz. Bu durumlar arasında Tanrı’nın işleri, endüstri anlaşmazlıkları, sivil huzursuzluk, grevler (o tarafın veya alt yüklenici çalışanlarının grevleri hariç) veya malzeme temin edilemezliği bulunmaktadır. Bu durumda, ilgili taraf, yükümlülüklerini yerine getirme için makul bir süre uzatma hakkına sahiptir.
  4. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ Ajans, bu Anlaşma kapsamında performans gösterirken bağımsız bir yüklenici olarak kabul edilecek ve burada herhangi bir işe alım, ortak girişim veya ortaklık durumu oluşturmayacak. Müşteri, bu Anlaşma, Sipariş Formu veya başka bir şekilde, Ajans’ın düzenleme veya sözleşme yoluyla herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirme taahhüdünde bulunmaz. Ajans’ın, bu Anlaşma kapsamında Müşteri adına hareket ettiği veya Müşteri’nin acentesi olarak hareket ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
  5. BİLDİRİ VE ÖDEME Bu Anlaşma kapsamında verilmesi gereken herhangi bir bildiri yazılı olarak yapılmalı ve Sipariş Formu’nda belirtilen adreslere şahsen iletilmelidir. Her iki taraf da, bu paragrafın herhangi bir hükmü uyarınca bildiri veya ödeme gönderilecek adresi yazılı bildirimle değiştirebilir.
  6. YARGI Bu Anlaşma, İngiltere ve Galler hukuklarına tabi olacak ve İngiltere ve Galler mahkemelerinde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacaktır.
  7. BAŞARIYI BAĞLAYAN ANLAŞMA Bu Anlaşma’nın hükümleri, tarafların, mirasçılarının, yöneticilerinin, haleflerinin ve devralanlarının bağlı olacaktır.
  8. DEVREDİLEBİLİRLİK Müşteri, bu Anlaşma’yı veya burada belirtilen hak ve yükümlülükleri üçüncü bir tarafa önceden açıkça yazılı onay almadan devredemez. Ajans, projeyi zamanında tamamlamak için gerektiğinde bu projeye alt yükleniciler atama hakkını saklı tutar.
  9. VAAZİ Her iki tarafın da herhangi bir ihlalini feragat etmemesi durumunda, bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün daha önceki veya sonraki ihlalini feragat ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
  10. ENTEGREASYON Bu Anlaşma, taraflar arasındaki tüm anlaşmaları yürürlükten kaldırır, yerine getirir ve taraflar arasındaki tüm önceki anlaşmaları iptal eder. Bu Anlaşma, Taraflar arasındaki tüm anlaşmaların son ifadesi olarak tasarlanmıştır ve yazılı olarak imzalanmadıkça değiştirilemez veya değiştirilemez. Bu Anlaşma, bu Anlaşma ile çelişen herhangi bir diğer belgeye üstün gelecektir.
  11. YAZAR ALEYHİNE BİR ÇIKARIM YAPILMAMASI Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, herhangi bir Tarafın, böyle bir tarafın hukuki temsilcisi tarafından böyle bir hükmü kaleme aldığı için aleyhine yorumlanmamalıdır.
  12. ANLAŞMAZLIK Anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, taraflar bunu müzakere yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Bu amaçla, ellerinden gelenin en iyisini yaparak birbirleriyle danışacaklar ve müzakere edeceklerdir, adil ve eşit bir çözüme ulaşmayı amaçlayarak birbirleriyle iyi niyetle danışacaklar ve müzakere edeceklerdir. Anlaşmazlıkların çözümü için yetkilendirilmiş olan taraflar arasında gerçekleştirilecek müzakereler.
  13. OKUNDU VE ANLAŞILDI Her iki Taraf da bu Anlaşmayı okuduğunu ve anladığını kabul eder ve bu Anlaşma’nın şartlarına bağlı olmayı kabul eder.

Sosyal Medya

 • a) Sosyal Medya Hizmetleri (SMS) sunarken, ajans müşterinin iş profilinin seçilen sosyal medya sitelerinde görünürlüğünü artırmayı amaçlayan bir plan geliştirecektir.
 • b) Müşteri, Sosyal Medya Hizmetleri’nin, ajansa hizmetle birlikte sunulan sosyal medya sitelerinde müşteri adına yayın yapma yetkisi vereceğini kabul eder. Bu, müşterinin profilinin görünürlüğünü ve sıralamasını etkilemek amacıyla yapılır.
 • c) Müşteri, ajansa yayın yapmak için gerekli giriş bilgilerini sağlamaktan ve yayınların tam etkili olması için kopya ve/veya bilgi sağlamaktan sorumludur.
 • d) Müşteri, sosyal medya profilini ve içerdiği tüm bağlantıları ve içeriği sürdürmekten tam sorumludur.

ÖDEMEYE DAYALI ARAMA PAZARLAMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ EK ŞARTLAR

Müşteri, Ajansa ödemeyle ilgili arama pazarlama hizmetleri (“PSM Hizmetleri“) sunma yetkisi verdiğinde, bu Hella Good Marketing şartları geçerli olacaktır.

 1. Hizmetler: PSM hizmetlerini sunarken, Ajans:
  1. arama motoru pazarlama programlarını proaktif bir şekilde yönetecek, izleyecek, takip edecek ve ölçecek; ve müşterinin ürünlerini ve/veya hizmetlerini (“Ürünler“) Web sitesi(ler) üzerinde tanıtacaktır;
  2. ilgili arama motorları veya dizinlerin sahipleri, işletmecileri ve/veya yöneticileri (“Arama Ortakları“) ile ilişkileri yönetecek ve ödemeleri düzenleyecektir;
  3. teklif fiyatını yönetecek, listeleme terimlerini, aylık harcamayı, listeleri ekleme ve silme işlemlerini, yeni listeler oluşturma ve teklif miktarlarını değiştirme işlemlerini gerçekleştirecektir;
  4. Web site(s) ile Arama Ortakları arasındaki bağlantıyı sağlamak için gerekli teknoloji uygulamalarını sağlayacak ve izleyecektir;
  5. belirli metrikleri izleyecek ve raporlayacaktır, bunlar arasında tıklama sayısı, satış dönüşüm verileri ve ROI ölçümleri yer alacak ve Ajansın ücretleri ile ilgili ise, Nitelikli Müşteriler (aşağıda tanımlanan) tarafından MSA’da belirtilen tüm ilgili eylemlerin türünü ve hacmini izleyecek ve raporlayacaktır.
 • PSM Hizmetleri İçin Ödeme (a) Hizmet Anlaşması’nda belirlenen ücretler, bir Arama Ortağının Müşterinin arama pazarlama programıyla ilgili olarak Ajansa talep edebileceği herhangi bir uygulama program arayüzü (“API“) erişimi veya benzeri ücretleri dışındadır. Ajans, Müşteriden (ve Müşteri, bu ücreti ödemeyi kabul eder) böyle bir ücretin miktarını talep etme hakkını saklı tutar. Böyle Arama Ortakları belirli bir tıklama başına maliyet ücreti uygularsa, bu maliyet Ajans tarafından Müşteriye fatura edilecektir. Arama Ortağı, Ajansa API erişimi için düz bir ücret uygularsa, Ajans tüm bu API ücretlerini PSM müşterilerine pro-rata (oranlı olarak) olarak aktaracaktır. Açıklama amacıyla, bu durumlarda Ajans, tüm ilgili müşteriler için tıklama başına etkin API maliyetini belirleme konusunda ticari olarak makul çaba gösterecektir. Her bir müşteri daha sonra API giderlerinin orantılı payını ödeyecektir. (b) “Nitelikli Müşteri”, (i) Müşterinin anahtar kelimeleri, başlıkları ve açıklamaları, listeleri, içerikleri, verileri ve Müşterinin Ürünleri ile ilgili anahtar kelimeleri, başlıkları ve açıklamaları, listeleri, içerikleri, verileri ve veri akışlarından kaynaklanan Müşterinin web sitesine bağlantılar aracılığıyla Web sitesine (ler) tıkladıktan sonraki altmış (60) gün içinde Web sitesinden Ürün siparişi veren herhangi bir birey veya kuruluşu anlamına gelir, teklifleri ve (ii) Müşterinin teklifinin içinde Arama Ortakları tarafından gösterilen veya Ajans tarafından sağlanan başka bir tanıtım yerleştirmesi aracılığıyla Web sitesine (ler) tıkladıktan sonraki altmış (60) gün içinde Müşterinin kayıt formunu tamamlayan herhangi bir birey veya kuruluşu anlamına gelir. “Aylık Satışlar”, Nitelikli Müşteriler tarafından bir takvim ayında sipariş edilen Ürünlerin net Euro tutarını ifade eder. Aylık Satışlar, müşteri tarafından hileli yerleştirilen siparişlerin tarihinden itibaren beş (5) gün içinde yazılı olarak belirlenen dolandırıcı siparişler, taşıma ve ambalaj maliyetleri, sigorta ve vergiler hariç hesaplanacaktır.
 • Müşteri Sorumlulukları
  1. Müşteri, Web sitesinin içeriğini izlemek, işletmek, sürdürmek ve yönetmekten tamamen sorumludur. Müşteri, kullanıcı tarafından özellikle istenmeyen herhangi bir ara ekran veya diğer cihaz kullanılmaksızın, kullanıcı tarafından istenen herhangi bir ara ekran veya diğer cihaz kullanılmaksızın, Web sitesine yönlendiren Arama Ortağının web sayfasına geri dönüş gezintisinin kesintiye uğramayacağını sağlar. Bu, html açılır pencere veya diğer benzeri cihazların kullanımı dahil olmak üzere, Müşteri tarafından kullanıcı tarafından özellikle istenmeyen herhangi bir ara ekran veya diğer cihaz kullanılmaksızın yapılmalıdır.
  2. Müşteri, Ajansın Tekliflerin arama motoru yerleştirmesini yönetmeye ve optimize etmeye çalışabilmesi için ilgili ve uygun teklifleri sağlamaktan ve/veya onaylamaktan tamamen sorumludur. Müşteri, Arama Ortağının kendi takdirine bağlı olarak Müşterinin Tekliflerinden herhangi birini görüntülemeyi veya görüntülemeyi sürdürmeyi reddedebileceğini ve ne Ajans’ın ne de Arama Ortaklarının böyle bir reddeden sorumlu olmayacağını kabul eder ve bu konuda Ajans’ın ne de Arama Ortağının böyle bir reddeden sorumlu olmayacağını kabul eder.
  3. Müşteri, Ürünleri satın alan veya bir kayıt gönderen tüm kişi ve/veya kuruluşlarla ilişkin ilişkinin tüm yönlerinden tamamen sorumludur, bunlar arasında sınırlama olmaksızın:
   1. Ürünler için tüm fiyatları belirleme;
   2. Ürünler için siparişleri kabul etme, işleme koyma ve yerine getirme;
   3. Nitelikli Müşterilerden ödeme toplama, dahil olmak üzere tüm vergiler veya diğer ücretlerin;
   4. İade Ürünleri ve iptalleri yönetme;
   5. Tüm Ürünlerin satışının tüm ilgili yasalara uygun olarak yapılmasını sağlama (ihracat kontrol yasaları dahil);
   6. Tüm müşteri hizmetleri, garanti ve/veya işletme politikalarını belirleme;
   7. Kayıtları kabul etme ve işleme koyma;
   8. Her tamamlanan kayıttan kaynaklanan tüm taahhütleri veya yükümlülükleri yerine getirme;
   9. Her kaydın ve her kaydın işlenmesi sırasında toplanan bilgilerin tüm ilgili yasalara uygun olarak elde edilmesini ve kullanılmasını sağlama.
  4. Müşteri, Zaman zaman mevcut olan Ürünlerle ilgili olarak Ajansa yardımcı olmak amacıyla Arama Ortakları ile ilişki kurma çabalarında kullanılan satış ve pazarlama bilgilerini sağlayacaktır.
  5. Müşteri, Ajansın çaba sarf ettiği konularda makul işbirliği yapacaktır: (i) ilgili bilgilerin izlenmesini ve raporlanmasını, tıklama sayısı ve satış dönüşü verileri ve/veya Nitelikli Müşteriler tarafından yapılan veya sunulan kayıtlar gibi ve (ii) Web sitesini (ler) Arama Ortakları ile bağlamak için kullanılan teknoloji uygulamalarını uygulamak ve test etmek. Ajans, Müşteriye Ajans tarafından izleme yapmak için bir adet (1×1) net piksel (the “Image Tag“) sağlayacaktır. Müşteri, bu Image Tag ile ilgili olarak Ajans’ın bu Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerini engelleyebilecek herhangi bir eylemde bulunmayacak ve Ajans’ın izleme yeteneğini etkileyebilecek herhangi bir eylem hakkında Ajansa makul önceden bildirimde bulunacaktır. Ajans’ın ücreti Nitelikli Müşterilerin eylemlerine dayanıyorsa ve Müşteri, Ajans tarafından Müşteriye sağlanan Image Tags ile ilgili olarak herhangi bir eylemde bulunursa, değiştirirse, silerse, devre dışı bırakırsa, sunmazsa veya Ajans’ın bu verileri izleme yeteneğini engelleyen herhangi bir başka eylemi yaparsa, Müşteri, Ajans ve Arama Ortakları tarafından kazanılan ortalama Euro tutarını, Ajans’ın izleme yeteneğinin engellendiği dönemden hemen önceki yedi (7) günlük süre boyunca her gün için veya bu sürenin herhangi bir gününün pro-rata (oranlı olarak) kısmı için Ajansa ödemeyi kabul eder.
  6. Müşteri, Ajans’ın çevrimiçi program yönetimi ve raporlama araçlarına erişim için kullanılan şifreleri, erişim kodlarını, kullanıcı kimliklerini veya diğer giriş bilgilerini (topluca, “Şifreler“) korumalıdır. Müşteri, bu Şifreleri herhangi bir üçüncü tarafa sağlarsa, Müşteri (i) her bir üçüncü tarafı burada Müşteriye yüklenen gizlilik yükümlülükleri ile uyumlu olan bir yazılı gizlilik anlaşmasını imzalamaya zorlamalı ve (ii) bu üçüncü tarafın Ajans’ın çevrimiçi program yönetimi ve raporlama araçlarına erişimi ile ilgili olarak gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olacaktır. Bu Anlaşma’da açıkça belirtilmedikçe, Müşteri, Müşterinin yetkilendirdiği çalışanları dışındaki kişilere Müşterinin Şifrelerini ifşa etmeyecek veya kullanıma sunmayacaktır.

Son. Bu site, Andriy Nikitiuk tarafından sahiplenilmiş ve işletilmektedir.
E-posta: andriy.nykytyuk@gmail.com

Table of Content

  HellaGood.Marketing
  Article by author:

  HellaGood.Marketing, dijital ortamda dinamik bir güç olarak duruyor ve satış ve pazarlama çabalarınızı benzeri görülmemiş bir başarıya taşıyacak özel çözümler sunuyor. Ajansımız, oyun, kripto ve eSpor olmak üzere üç farklı sektörde uzmanlaşmış olup, bu hızlı tempolu sektörleri tanımlayan nüanslara dair zengin bir bilgi birikimi ve keskin bir anlayış getiriyoruz.

  Yılların deneyimiyle, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmak için uzmanlığımızı geliştirdik. İster sektördeki nişinizi oluşturmak isteyen gelişen bir oyun girişimi olun, ister erişiminizi genişletmek isteyen yerleşik bir kripto platformu olun, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak araçlara, içgörülere ve stratejilere sahibiz.

  Bizi farklı kılan şey, mükemmelliğe ve yeniliğe olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Biz sadece trendleri takip etmiyoruz; onları ayarladık. Eğilimin ilerisinde kalarak ve endüstrilerimizin gelişen ortamına sürekli uyum sağlayarak, müşterilerimizin her zaman kendi alanlarında ön sıralarda yer almalarını sağlıyoruz.

  HellaGood.Marketing olarak başarının sadece kazanma stratejisine sahip olmaktan ibaret olmadığının bilincindeyiz; aynı zamanda infazla da ilgili. Bu nedenle vizyonunuzu konseptten gerçeğe taşımak için tasarlanmış eksiksiz bir hizmet paketi sunuyoruz. Pazar araştırması ve rakip analizinden kampanya planlama ve yürütmeye kadar her adımda yanınızdayız ve markanızın kalabalık bir pazarda öne çıkmasını sağlıyoruz.

  Ancak mükemmelliğe olan bağlılığımız burada bitmiyor. Güven, şeffaflık ve karşılıklı saygıya dayalı uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesine inanıyoruz. HellaGood.Marketing'i seçtiğinizde yalnızca bir ajansı işe almıyorsunuz; Başarınıza sizin kadar yatırım yapan profesyonellerden oluşan özel bir ekip kazanıyorsunuz.

  Yani ister çığır açan yeni bir ürün piyasaya sürmek, ister pazardaki varlığınızı genişletmek veya sadece pazarlama çalışmalarınızı bir sonraki seviyeye taşımak istiyor olun, HellaGood.Marketing, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak uzmanlığa ve tutkuya sahiptir. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve dijital çağda başarının neye benzediğini yeniden tanımlayalım.

  Tarihinde güncellendi 4 Nisan 2024