Chính sách quyền riêng tư

Hella Good Marketing (“Hella Good Marketing”, “chúng tôi”, “chúng tôi”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nhận thấy nhu cầu của bạn về việc bảo vệ và quản lý thích hợp mọi thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Hella Good Marketing đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư này để cho bạn biết những thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên phần có sẵn công khai của HellaGood.Marketing (“Trang web”) và thông qua nhiều tương tác khác với bạn cũng như cách chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin đó thông tin. Vui lòng dành chút thời gian để xem lại các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web và/hoặc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang web và thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bằng các phương tiện “ngoại tuyến” khác, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc gọi bán hàng và các giao dịch kinh doanh khác. Mô tả về thông tin chúng tôi thu thập thay mặt cho khách hàng là nhà quảng cáo thông qua các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi được nêu trong Thông báo về Thực tiễn Tiếp thị của chúng tôi.

Thông tin cá nhân
Thông tin chúng tôi có thể thu thập

Thông tin cá nhân nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, nhà, doanh nghiệp hoặc địa chỉ thực khác, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi chỉ thu thập Thông tin cá nhân từ người dùng và khách hàng trên Trang web của chúng tôi khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện cho chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến các yêu cầu về dịch vụ của chúng tôi thông qua trang “Liên hệ với chúng tôi”, như một phần của việc đăng ký đăng ký email của chúng tôi, hoặc trong quá trình giao dịch kinh doanh của bạn với chúng tôi. Để làm cho nội dung của chúng tôi phù hợp hơn với bạn, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin về nơi làm việc hiện tại của bạn, chẳng hạn như tên công ty, quy mô, lĩnh vực ngành và số lượng nhân viên.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hình thức đăng ký email khác nhau, nơi bạn có thể nhận thông tin về tiếp thị và khuyến mãi trực tuyến cũng như các ưu đãi đặc biệt. Bạn có thể đăng ký những email này và bạn có thể quản lý tùy chọn email của mình. Nếu bạn trở thành khách hàng của Hella Good Marketing, chúng tôi sẽ luôn có quyền gửi email cho bạn về Trang web hoặc các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn.

Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin đó cho một số mục đích, bao gồm tạo điều kiện và giải quyết các yêu cầu, yêu cầu, đăng ký hoặc giao dịch kinh doanh và mối quan hệ của bạn với Hella Good Marketing. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn về thông tin về Hella Good Marketing. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân để đảm bảo tuân thủ các chính sách của chúng tôi và luật hiện hành.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với ai

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng các doanh nghiệp khác để thực hiện một số dịch vụ nhất định cho chúng tôi, chẳng hạn như duy trì Trang web và các dịch vụ email của chúng tôi cũng như xử lý các yêu cầu. Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho các doanh nghiệp đó khi thông tin đó cần thiết để họ hoàn thành giao dịch được yêu cầu hoặc thực hiện nghĩa vụ của mình. Hella Good Marketing sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có nghĩa vụ bảo vệ Thông tin cá nhân thay mặt cho Hella Good Marketing. Hella Good Marketing sẽ không bán hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào vì mục đích tiếp thị. Trong trường hợp Hella Good Marketing hoặc tất cả tài sản của Hella Good Marketing được mua lại, tất cả dữ liệu được Hella Good Marketing thu thập thông qua Trang web và thông qua các phương tiện và dịch vụ khác do Hella Good Marketing cung cấp sẽ nằm trong số tài sản được chuyển giao. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện ai đó có thể gây thương tích hoặc can thiệp vào (cố ý hoặc vô ý) của chúng tôi. quyền hoặc tài sản, những du khách khác hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ những thông tin đó khi chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp yêu cầu điều đó.

Thông tin phi cá nhân

Đôi khi, chúng tôi có thể thu thập thông tin thống kê chung, phi cá nhân về việc sử dụng Trang web, chẳng hạn như khách truy cập đến từ những trang web nào khi họ truy cập Trang web của chúng tôi, thời điểm họ truy cập Trang web của chúng tôi lần đầu tiên, địa chỉ IP của họ, số lượng trang web. khách truy cập truy cập một trang cụ thể trên Trang web, họ ở lại trang đó trong bao lâu và siêu liên kết nào, nếu có, họ “nhấp chuột” vào. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để suy ra thông tin về khách truy cập đó, bao gồm công ty, thành phố và tiểu bang của họ. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi khác, những thông tin này sẽ được thảo luận chi tiết hơn bên dưới. Chúng tôi thu thập thông tin này để xác định khu vực nào của Trang web phổ biến nhất và để nâng cao Trang web cho khách truy cập. Chúng tôi có thể nhóm thông tin này thành dữ liệu khách truy cập tổng hợp để mô tả việc sử dụng Trang web cho các đối tác kinh doanh, nhà tài trợ, nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi hoặc để đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng dữ liệu tổng hợp này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào Trang web.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Một số trang web của chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi khác. Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web chuyển tới trình duyệt web của một cá nhân và được lưu trữ trên thiết bị. Cookie và các công nghệ theo dõi khác có thể ghi lại thông tin như URL và yêu cầu tên miền, URL giới thiệu, địa chỉ giao thức Internet (IP), phần mềm trình duyệt và loại hệ điều hành, mẫu luồng nhấp chuột cũng như ngày và giờ mà Trang web của chúng tôi được truy cập. Chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt cookie hoặc các tệp tương tự trên máy tính của bạn vì mục đích bảo mật (chẳng hạn như xác thực), để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng trang web và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật và điều hướng, chẳng hạn như loại trình duyệt, thời gian dành cho Trang web của chúng tôi và các trang đã truy cập (những loại cookie này thường được gọi là “Cookie phiên”). Chúng tôi cũng sử dụng cookie cho phép chúng tôi phân phát quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm cả ưu đãi đặc biệt, khi bạn truy cập các trang web khác (những cookie này có thể được gọi là “Cookie quảng cáo”).

Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hoặc duy trì bất kỳ Thông tin cá nhân nào về bạn thông qua việc sử dụng cookie (Cookie phiên hoặc Cookie quảng cáo). Ngoài ra, chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong cookie với bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn có thể gửi khi ở trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền sử dụng địa chỉ IP và các công nghệ theo dõi khác để nhận dạng khách truy cập chỉ khi chúng tôi cảm thấy cần phải thực thi việc tuân thủ các chính sách của Trang web, để bảo vệ Trang web, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác hoặc khi chúng tôi tin vào điều tốt. tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó.

Bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt thông báo cho bạn nếu bạn nhận được cookie hoặc bạn có thể chọn chặn cookie bằng trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng của Trang web có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể chậm hơn nếu bạn từ chối cookie. Mặc dù Trang web hiện không phản hồi các tín hiệu ‘Không theo dõi’ do trình duyệt của bạn gửi nhưng bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ Cookie quảng cáo nào bất kỳ lúc nào bằng cách chỉ cần truy cập https://www.chatterbuzzmedia.com/ để điều chỉnh tùy chọn của mình. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn ‘Không theo dõi’ của bạn, vui lòng truy cập https://www.allaboutDNT.com..

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các biện pháp bảo mật của Hella Good Marketing, bạn nên liên hệ với Hella Good Marketing theo địa chỉ info@hellagood.marketing.

Liên kết đến các trang web khác; Kiểm tra địa điểm công cộng

Xin lưu ý rằng khi bạn truy cập Trang web, bạn có thể được chuyển hướng đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi thông qua các siêu liên kết. Ví dụ: nếu bạn chọn sử dụng Danh mục tiếp thị tốt của Hella trên Trang web, bạn có thể được đưa đến trang web của bên thứ ba nếu bạn nhấp vào siêu liên kết. Các trang web khác này có thể gửi cookie của riêng họ cho khách truy cập, thu thập dữ liệu hoặc thu thập Thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư của các trang web khác này có thể khác biệt đáng kể so với Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của các trang web khác này và không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập ở đó.

Bảo mật

Việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu. Chúng bao gồm các đánh giá nội bộ về hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật của chúng tôi, cũng như các biện pháp bảo mật vật lý để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý của Hella Good Marketing, những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và có thể phải chịu kỷ luật, bao gồm cả việc sa thải và truy tố hình sự nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Bảo mật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập Thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này bằng cách đăng thông báo trên trang chủ của Trang web trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi những thay đổi đó được thực hiện cho thấy Chính sách quyền riêng tư này đã được cập nhật và bằng cách thay đổi ngày “Sửa đổi lần cuối” tại phần đầu của Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Luật điều chỉnh

Hella Good Marketing không tuyên bố rằng Chính sách quyền riêng tư này và các thông lệ như vậy tuân thủ luật pháp của bất kỳ quốc gia nào khác. Khách truy cập sử dụng Trang web và cư trú bên ngoài Hoa Kỳ sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển và sử dụng thông tin của mình bên ngoài quốc gia của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@hellagood.marketing hoặc theo thông tin liên hệ của chúng tôi bên dưới.

HellaGood.Marketing
Article by author:

HellaGood.Marketing là một thế lực năng động trong bối cảnh kỹ thuật số, cung cấp các giải pháp phù hợp để thúc đẩy nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn đạt được thành công chưa từng có. Cơ quan của chúng tôi chuyên về ba ngành: trò chơi, tiền điện tử và thể thao điện tử, nơi chúng tôi mang đến kiến thức phong phú và sự hiểu biết sâu sắc về các sắc thái xác định các lĩnh vực có nhịp độ phát triển nhanh này.

Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã trau dồi chuyên môn của mình để cung cấp các dịch vụ tư vấn và triển khai toàn diện đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp trò chơi đang phát triển đang tìm cách tạo dựng vị trí thích hợp trong ngành hay một nền tảng tiền điện tử đã có uy tín đang tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận của mình, chúng tôi đều có các công cụ, thông tin chuyên sâu và chiến lược để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Điều khiến chúng tôi khác biệt là cam kết vững chắc của chúng tôi về sự xuất sắc và đổi mới. Chúng tôi không chỉ chạy theo xu hướng; chúng tôi đặt chúng. Bằng cách đón đầu xu hướng và liên tục thích ứng với bối cảnh đang phát triển của các ngành, chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của mình luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Tại HellaGood.Marketing, chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ là có chiến lược chiến thắng; nó cũng là về việc thực thi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một bộ dịch vụ đầy đủ được thiết kế để biến tầm nhìn của bạn từ ý tưởng thành hiện thực. Từ nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh đến lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch, chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn, đảm bảo rằng thương hiệu của bạn nổi bật trong một thị trường đông đúc.

Nhưng cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi tin vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài được xây dựng trên sự tin cậy, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Khi bạn chọn HellaGood.Marketing, bạn không chỉ thuê một đại lý; bạn đang có được một đội ngũ chuyên gia tận tâm, những người luôn đầu tư vào thành công của bạn như bạn.

Vì vậy, cho dù bạn đang muốn tung ra một sản phẩm mới mang tính đột phá, mở rộng sự hiện diện trên thị trường hay chỉ đơn giản là đưa nỗ lực tiếp thị của mình lên một tầm cao mới, HellaGood.Marketing có chuyên môn và niềm đam mê để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này và xác định lại thành công sẽ như thế nào trong thời đại kỹ thuật số.

Сập nhật vào 4 Tháng Tư 2024