Zásady Ochrany Osobních údajů

Hella Good Marketing („Hella Good Marketing“, „my“, „nás“) se zavazuje respektovat vaše soukromí a uznává vaši potřebu vhodné ochrany a správy jakýchkoli osobních údajů („osobní údaje“), které s námi sdílíte. Společnost Hella Good Marketing vytvořila tyto zásady ochrany osobních údajů, aby vám dala vědět, jaké informace od vás můžeme shromažďovat na veřejně dostupné části HellaGood.Marketing (dále jen „stránky“) a prostřednictvím různých dalších interakcí s vámi a jak je můžeme používat a sdílet. informace. Věnujte prosím chvíli prostudování podmínek našich zásad ochrany osobních údajů. Používáním stránek a/nebo poskytnutím osobních údajů souhlasíte s přijetím podmínek našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím tyto stránky ani nám neposkytujte žádné osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které shromažďujeme na Stránkách, a na informace, které můžeme shromažďovat jinými „offline“ prostředky, včetně, bez omezení, prodejních hovorů a jiných obchodních transakcí. Popis informací, které shromažďujeme jménem našich inzerentů prostřednictvím našich reklamních služeb, je uveden v našem Oznámení o marketingových postupech.

Osobní údaje
Informace, Které Můžeme Shromažďovat

Osobní údaje znamenají jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, včetně, ale nejen, jména a příjmení, bydliště, firmy nebo jiné fyzické adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Osobní údaje od uživatelů a zákazníků našich stránek shromažďujeme pouze tehdy, jsou-li nám takové informace poskytnuty dobrovolně, mimo jiné v souvislosti s dotazy na naše služby prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“, jako součást registrace k odběru e-mailů, nebo v procesu vašich obchodních transakcí s námi. Aby byl náš obsah pro vás relevantnější, můžeme vás také požádat o informace o vašem současném místě zaměstnání, jako je název společnosti, velikost, odvětví průmyslu a počet zaměstnanců.

Nabízíme také různé e-mailové odběry, kde můžete získat informace o online marketingu a akcích a speciálních nabídkách. Můžete se přihlásit k odběru těchto e-mailů a můžete spravovat své e-mailové předvolby. Pokud se stanete zákazníkem společnosti Hella Good Marketing, vždy si ponecháme právo zaslat vám e-mail ohledně stránek nebo služeb, které vám poskytujeme.

Jak Můžeme Používat Vaše Informace

Pokud nám poskytnete osobní údaje, můžeme si tyto údaje ponechat a použít k několika účelům, včetně usnadnění a jiného řešení vašeho dotazu, požadavku, předplatného nebo obchodních transakcí a vztahu s Hella Good Marketing. Vaše osobní údaje můžeme použít například k tomu, abychom odpověděli na vaše dotazy nebo žádosti o informace o Hella Good Marketing. Osobní údaje můžeme také použít k zajištění souladu s našimi zásadami a platnými zákony.

S kým Můžeme Sdílet Vaše Informace

Někdy můžeme využívat jiné podniky k provádění určitých služeb pro nás, jako je údržba stránek a našich e-mailových služeb a zpracování dotazů. Těmto podnikům můžeme poskytnout osobní údaje, pokud jsou tyto informace nezbytné k dokončení požadované transakce nebo k jinému plnění jejich povinností. Společnost Hella Good Marketing podnikne přiměřené kroky, aby zajistila, že tito poskytovatelé služeb třetích stran jsou povinni chránit osobní údaje jménem společnosti Hella Good Marketing. Hella Good Marketing nebude prodávat ani sdílet vaše osobní údaje s žádnými nepřidruženými třetími stranami pro marketingové účely. V případě, že bude získána Hella Good Marketing nebo všechna její aktiva, budou všechna data shromážděná Hella Good Marketing prostřednictvím Stránek a jinými prostředky a službami poskytovanými Hella Good Marketing mezi převedená aktiva. Vyhrazujeme si právo zveřejnit tyto informace ve zvláštních případech, kdy máme důvod se domnívat, že zveřejnění těchto informací je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo zahájení právního řízení proti někomu, kdo by mohl způsobit újmu na zdraví nebo zasahovat (ať už úmyslně či neúmyslně) do našeho práva nebo majetek, ostatní návštěvníci nebo kdokoli jiný, kdo by mohl být takovou činností poškozen. Vyhrazujeme si také právo zveřejnit takové informace, pokud se v dobré víře domníváme, že to zákon vyžaduje.

Neosobní Informace

Čas od času můžeme shromažďovat obecné, neosobní, statistické informace o používání těchto stránek, například z jakých stránek návštěvníci přicházejí, když navštíví naše stránky, kdy poprvé navštívili naše stránky, jejich IP adresa, kolik návštěvníci navštíví konkrétní stránku na webu, jak dlouho na této stránce zůstanou a na které hypertextové odkazy, pokud existují, „kliknou“. IP adresu můžeme použít k odvození informací o takovém návštěvníkovi, včetně jeho společnosti, města a státu. Tyto informace shromažďujeme pomocí „cookies“ a dalších technologií sledování, které jsou podrobněji popsány níže. Tyto informace shromažďujeme, abychom určili, které oblasti webu jsou nejoblíbenější, a abychom web vylepšili pro návštěvníky. Tyto informace můžeme seskupit do souhrnných údajů o návštěvnících, abychom popsali používání stránek našim stávajícím nebo potenciálním obchodním partnerům, sponzorům, inzerentům nebo jiným třetím stranám nebo v reakci na žádost vlády. Ujišťujeme vás však, že tato souhrnná data v žádném případě neidentifikují vás ani žádné jiné návštěvníky webu.

Soubory Cookie a Další Technologie Sledování

Některé z našich webových stránek využívají „cookies“ a další sledovací technologie. Cookie je malý textový soubor, který webová stránka přenese do webového prohlížeče jednotlivce a uloží se do zařízení. Soubory cookie a další sledovací technologie mohou zaznamenávat informace, jako jsou požadavky na adresy URL a domény, doporučující adresy URL, adresy internetového protokolu (IP), typy softwaru prohlížeče a operačního systému, vzory klikání a data a časy, kdy byla naše stránka navštívena. My a/nebo naši poskytovatelé reklamních služeb třetích stran můžeme do vašeho počítače umisťovat soubory cookie nebo podobné soubory pro účely zabezpečení (jako je autentizace), pro usnadnění navigace na webu a přizpůsobení vašeho zážitku při návštěvě našeho webu. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat technické a navigační informace, jako je typ prohlížeče, čas strávený na našem webu a navštívené stránky (tyto typy souborů cookie se obvykle označují jako „cookies relace“). Používáme také soubory cookie, které nám umožňují zobrazovat reklamy na naše produkty a služby, včetně speciálních nabídek, když navštívíte jiné webové stránky (tyto soubory cookie mohou být označovány jako „reklamní soubory cookie“).

Nezískáváme, neukládáme ani neuchováváme žádné osobní údaje o vás prostřednictvím našich souborů cookie (buď soubory cookie relace nebo reklamní soubory cookie). Rovněž nepropojujeme informace, které ukládáme v souborech cookie, s žádnými osobními údaji, které můžete odeslat na stránce. Vyhrazujeme si však právo používat IP adresy a další sledovací technologie k identifikaci návštěvníka pouze tehdy, když cítíme, že je to nezbytné pro vymáhání dodržování zásad webu, pro ochranu webu, našich zákazníků nebo jiných, nebo když věříme v dobré víra, že to zákon vyžaduje.

Většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby vás upozornily, pokud obdržíte soubor cookie, nebo se můžete rozhodnout soubory cookie blokovat pomocí svého prohlížeče. Mějte však prosím na paměti, že některé funkce Stránek nemusí fungovat správně nebo mohou být pomalejší, pokud cookies odmítnete. I když stránka v současné době nereaguje na signály „Do Not Track“ odeslané vaším prohlížečem, můžete se kdykoli odhlásit z jakýchkoli reklamních souborů cookie tak, že jednoduše navštívíte https://www.chatterbuzzmedia.com/a upravíte své preference. Chcete-li se dozvědět více o možnostech „Do Not Track“, navštivte prosím https://www.allaboutDNT.com..

Máte-li jakékoli dotazy týkající se postupů ochrany osobních údajů společnosti Hella Good Marketing, doporučujeme vám kontaktovat společnost Hella Good Marketing na adrese info@hellagood.marketing.

Odkazy na Jiné Stránky; Test Veřejných Míst

Uvědomte si prosím, že když jste na Stránce, můžete být přesměrováni na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu prostřednictvím hypertextových odkazů. Pokud se například rozhodnete používat na Stránce Hella Good Marketing Directory, můžete být po kliknutí na hypertextový odkaz přesměrováni na webovou stránku třetí strany. Tyto další webové stránky mohou posílat návštěvníkům své vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo vyžadovat osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů těchto jiných stránek se mohou výrazně lišit od těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů na těchto jiných stránkách a nemůžeme zaručit bezpečnost žádných vašich osobních údajů na nich shromážděných.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů. Patří mezi ně interní kontroly našich postupů shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostních opatření, jakož i opatření fyzického zabezpečení, která chrání před neoprávněným přístupem do systémů, kde uchováváme osobní údaje. Omezujeme přístup k osobním údajům zaměstnancům, dodavatelům a zástupcům společnosti Hella Good Marketing, kteří tyto informace potřebují znát, aby mohli provozovat, rozvíjet nebo zlepšovat naše služby. Tito jednotlivci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mohou být vystaveni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení a trestního stíhání, pokud tyto povinnosti nesplní. Pro více informací navštivte stránku Zabezpečení.

Soukromí Dětí

Tyto stránky nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud zjistíme, že jsme nevědomky shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí, abychom takové informace z naší databáze vymazali.

Změny Našich Zásad Bchrany Osobních údajů

Podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. O jakýchkoli podstatných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat zveřejněním oznámení na domovské stránce webu po přiměřenou dobu po provedení takových změn, že tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány, a změnou data „Poslední úpravy“ na adrese v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda nedošlo k nějakým změnám. Vaše další používání webu po zveřejnění změn těchto podmínek bude znamenat, že tyto změny přijímáte.

Rozhodné Právo

Hella Good Marketing nečiní žádné prohlášení, že tyto zásady ochrany osobních údajů a podobné postupy jsou v souladu se zákony jakékoli jiné země. Návštěvníci, kteří používají Stránku a pobývají mimo Spojené státy, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné. Pokud bydlíte mimo Spojené státy, používáním našich stránek souhlasíte s přenosem a používáním vašich informací mimo vaši zemi.

Kontaktujte Nás

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@hellagood.marketing nebo na níže uvedených kontaktních údajích.

HellaGood.Marketing
Article by author:

HellaGood.Marketing představuje dynamickou sílu v digitálním prostředí a nabízí řešení na míru, která katapultují vaše prodejní a marketingové úsilí k nebývalému úspěchu. Naše agentura se specializuje na trifekty odvětví: hry, krypto a eSports, kam přinášíme bohaté znalosti a dobré porozumění nuancím, které definují tato rychle se rozvíjející odvětví.

S dlouholetými zkušenostmi jsme zdokonalili naše odborné znalosti, abychom mohli poskytovat komplexní konzultační a implementační služby, které uspokojí jedinečné potřeby každého klienta. Ať už jste rozvíjející se herní startup, který si chce vydobýt své místo v oboru, nebo zavedená krypto platforma, která se snaží rozšířit svůj dosah, máme nástroje, postřehy a strategie, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

To, co nás odlišuje, je náš neochvějný závazek k dokonalosti a inovacím. Nesledujeme jen trendy; nastavíme je. Tím, že si udržujeme náskok a neustále se přizpůsobujeme vyvíjejícímu se prostředí našich průmyslových odvětví, zajišťujeme, že naši klienti vždy zůstanou v popředí svých oborů.

V HellaGood.Marketing chápeme, že úspěch není jen o vítězné strategii; jde i o provedení. Proto nabízíme kompletní sadu služeb navržených tak, aby převedly vaši vizi od konceptu k realitě. Od průzkumu trhu a analýzy konkurence až po plánování a realizaci kampaní, jsme s vámi na každém kroku a zajišťujeme, aby vaše značka vynikla na přeplněném trhu.

Náš závazek k dokonalosti tím ale nekončí. Věříme v podporu dlouhodobého partnerství založeného na důvěře, transparentnosti a vzájemném respektu. Když si vyberete HellaGood.Marketing, nenajímáte si jen agenturu; získáváte specializovaný tým profesionálů, kteří jsou investováni do vašeho úspěchu stejně jako vy.

Ať už tedy chcete uvést na trh převratný nový produkt, rozšířit svou přítomnost na trhu nebo jednoduše posunout své marketingové úsilí na další úroveň, HellaGood.Marketing má odborné znalosti a nadšení, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Vydejme se společně na tuto cestu a předefinujme, jak vypadá úspěch v digitálním věku.

Aktualizováno dne 4 Duben 2024