Integritetspolicy

Hella Good Marketing (“Hella Good Marketing”, “vi”, “oss”) åtar sig att respektera din integritet och erkänner ditt behov av lämpligt skydd och hantering av all personlig identifierbar information (“Personlig Information”) som du delar med oss. Hella Good Marketing har upprättat denna integritetspolicy för att informera dig om vilken information vi kan samla in från dig på den offentligt tillgängliga delen av HellaGood.Marketing (”Sidan”) och genom olika andra interaktioner med dig, samt hur vi kan använda och dela den informationen. Ta dig en stund att granska villkoren i vår integritetspolicy. Genom att använda Sidan och/eller lämna personlig information till oss samtycker du till villkoren i vår integritetspolicy. Om du inte samtycker till villkoren i denna integritetspolicy, vänligen använd inte Sidan eller lämna personlig information till oss. Denna integritetspolicy gäller för information som vi samlar in på Sidan och för information som vi kan samla in på andra “offline”-sätt, inklusive, utan begränsning, säljsamtal och andra affärstransaktioner. En beskrivning av den information vi samlar in för våra annonsklienter genom våra annons-tjänster finns i vår Meddelande om marknadsföringspraxis.

Personlig Information
Information Som vi Kan Samla in

Personlig information avser all information som kan användas för att identifiera en individ, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, hem-, företags- eller annan fysisk adress, telefonnummer och e-postadress. Vi samlar in personlig information från våra användare och kunder på Sidan endast när sådan information frivilligt tillhandahålls av dem, inklusive, utan begränsning, i samband med förfrågningar om våra tjänster genom sidan ”Kontakta oss”, vid anmälan till våra e-postprenumerationer eller under dina affärstransaktioner med oss. För att göra vår innehåll mer relevant för dig kan vi också be om information om din nuvarande anställningsplats, såsom företagsnamn, storlek, branschsektor och antal anställda.

Vi erbjuder också olika e-postprenumerationer där du kan få information om online-marknadsföring, kampanjer och specialerbjudanden. Du kan prenumerera på dessa e-postmeddelanden och hantera dina e-postpreferenser. Om du blir kund hos Hella Good Marketing behåller vi alltid rätten att skicka e-post till dig angående Sidan eller tjänster som vi tillhandahåller åt dig.

Hur vi Kan Använda Din Information

Om du lämnar personlig information till oss kan vi behålla och använda den informationen för flera ändamål, inklusive att underlätta och på annat sätt hantera din förfrågan, begäran, prenumerationer eller affärstransaktioner och förhållande med Hella Good Marketing. Till exempel kan vi använda din personliga information för att svara på dina frågor eller förfrågningar om Hella Good Marketings tjänster. Vi kan också använda personlig information för att säkerställa överensstämmelse med våra policys och tillämplig lag.

Vilka vi Kan Dela Din Information Med

Ibland kan vi använda andra företag för att utföra vissa tjänster för oss, såsom att underhålla webbplatsen och våra e-posttjänster samt behandla förfrågningar. Vi kan tillhandahålla personlig information till dessa företag när den informationen är nödvändig för dem att slutföra en begärd transaktion eller på annat sätt utföra sina uppgifter. Hella Good Marketing kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredjeparts tjänsteleverantörer förbinder sig att skydda personlig information på Hella Good Marketings vägnar. Hella Good Marketing kommer inte att sälja eller dela din personliga information med några orelaterade tredje parter för marknadsföringsändamål. I händelse av att Hella Good Marketing eller alla dess tillgångar förvärvas, skulle all data som samlats in av Hella Good Marketing genom webbplatsen och genom andra medel och tjänster som tillhandahålls av Hella Good Marketing vara bland de överförda tillgångarna. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut sådan information i särskilda fall när vi har skäl att tro att det är nödvändigt att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka skada eller störning (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) mot våra rättigheter eller egendom, andra besökare eller någon annan som kan skadas av sådana aktiviteter. Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut sådan information när vi i god tro anser att lagen kräver det.

Icke-Personlig Information

Från tid till annan kan vi samla in allmän, icke-personlig, statistisk information om användningen av webbplatsen, som vilka webbplatser besökare kommer från när de besöker vår webbplats, när de först besökte vår webbplats, deras IP-adress, hur många besökare som besöker en specifik sida på webbplatsen, hur länge de stannar på den sidan och vilka hyperlänkar, om några, de “klickar” på. Vi kan använda IP-adressen för att dra slutsatser om information om en sådan besökare, inklusive dess företag, stad och stat. Vi samlar in denna information genom användning av “cookies” och andra spårningstekniker, vilka diskuteras mer detaljerat nedan. Vi samlar in denna information för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära och för att förbättra webbplatsen för besökare. Vi kan gruppera denna information i aggregatbesöksdata för att beskriva användningen av webbplatsen för våra befintliga eller potentiella affärspartners, sponsorer, annonsörer eller andra tredje parter eller som svar på en regeringsförfrågan. Men var vänlig att försäkra dig om att denna samlade data på inget sätt kommer att identifiera dig personligen eller några andra besökare på webbplatsen.

Cookies och Andra Spårningstekniker

Några av våra webbsidor använder “cookies” och andra spårningstekniker. En cookie är en liten textfil som en webbplats överför till en persons webbläsare och lagras på enheten. Cookies och andra spårningstekniker kan registrera information som URL- och domänförfrågningar, hänvisnings-URL, internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsarprogramvara och operativsystemtyper, klickmönster och datum och tider då vår webbplats används. Vi och/eller våra tredjeparts annonsörstjänsteleverantörer kan placera cookies eller liknande filer på din dator av säkerhetsskäl (såsom autentisering), för att underlätta webbplatsnavigering och för att anpassa din upplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies gör att vi kan samla in teknisk och navigationsinformation, såsom webbläsartyp, tid spenderad på vår webbplats och sidor som besöks (dessa typer av cookies kallas vanligtvis “Sessionscookies”). Vi använder också cookies som gör det möjligt för oss att visa annonser för våra produkter och tjänster, inklusive specialerbjudanden, när du besöker andra webbplatser (dessa cookies kan kallas “Annonscookies”).

Vi erhåller inte, lagrar eller underhåller någon personlig information om dig genom vår användning av cookies (varken Sessionscookies eller Annonscookies). Vi länkar heller inte den information vi lagrar i cookies till någon personlig information du kan lämna medan du är på webbplatsen. Dock förbehåller vi oss rätten att använda IP-adresser och andra spårningstekniker för att identifiera en besökare endast när vi anser att det är nödvändigt att upprätthålla överensstämmelse med webbplatsens policyer, för att skydda webbplatsen, våra kunder eller andra, eller när vi i god tro anser att lagen kräver det.

Du kan ställa in de flesta webbläsare att meddela dig om du tar emot en cookie, eller så kan du välja att blockera cookies med din webbläsare. Var dock medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt eller kan vara långsammare om du vägrar cookies. Även om webbplatsen för närvarande inte svarar på signaler för “Do Not Track” som skickas av din webbläsare, kan du när som helst välja att inte acceptera några av Annonscookies genom att helt enkelt besöka https://www.chatterbuzzmedia.com/ för att justera dina preferenser. För att få reda på mer om dina alternativ för “Do Not Track”, besök https://www.allaboutDNT.com.

Om du har några frågor om Hella Good Marketings integritetspraxis uppmanas du att kontakta Hella Good Marketing på info@hellagood.marketing.

Länkar till Andra Webbplatser; Allmänna Platser Test

Var medveten om att när du är på webbplatsen kan du bli omdirigerad till andra webbplatser som är utanför vår kontroll via hyperlänkar. Till exempel, om du väljer att använda Hella Good Marketing Directory på webbplatsen, kan du skickas till en tredjepartswebbplats om du klickar på en hyperlänk. Dessa andra webbplatser kan skicka sina egna cookies till besökare, samla in data eller begära personlig information. Integritetspolicyerna för dessa andra webbplatser kan vara avsevärt olika från denna integritetspolicy. Vi ansvarar inte för integritetspraxis hos dessa andra webbplatser och kan inte garantera säkerheten för någon personlig information som samlas in där.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data. Dessa inkluderar interna granskningar av våra metoder för insamling, lagring och bearbetning av data samt säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personuppgifter. Vi begränsar åtkomsten till personlig information till Hella Good Marketings anställda, entreprenörer och agenter som behöver veta den informationen för att driva, utveckla eller förbättra våra tjänster. Dessa individer är bundna av sekretessförpliktelser och kan bli föremål för disciplin, inklusive uppsägning och straffrättslig åtal, om de inte uppfyller dessa förpliktelser. För mer information, besök sidan om säkerhet.

Integritet för Barn

Denna webbplats är inte avsedd för användning av barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från någon under 13 år. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in personlig information från ett barn under 13 år kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar att ta bort sådan information från vår databas.

Ändringar i Vår Integritetspolicy

Villkoren i denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy genom att publicera en notis på webbplatsens hemsida under en rimlig tidsperiod efter att sådana ändringar har gjorts, att denna integritetspolicy har uppdaterats, och genom att ändra “Senast ändrad”-datumet högst upp i denna integritetspolicy. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats på dessa villkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Tillämplig Lag

Hella Good Marketing gör ingen ansats att påstå att denna integritetspolicy och sådana praxis följer lagarna i något annat land. Besökare som använder webbplatsen och bor utanför USA gör detta på eget initiativ och är ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Om du bor utanför USA samtycker du, genom att använda vår webbplats, till överföringen och användningen av din information utanför ditt land.

Kontakta Oss

Om du har några kommentarer eller frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@hellagood.marketing eller på vår kontaktinformation nedan.

HellaGood.Marketing
Article by author:

HellaGood.Marketing står som en dynamisk kraft i det digitala landskapet, och erbjuder skräddarsydda lösningar för att katapultera dina försäljnings- och marknadsföringssträvanden till oöverträffad framgång. Vår byrå är specialiserad på en trifekta av branscher: spel, krypto och eSport, där vi tillför en mängd kunskap och en stor förståelse för nyanserna som definierar dessa snabba sektorer.

Med många års erfarenhet under vårt bälte har vi finslipat vår expertis för att tillhandahålla omfattande konsult- och implementeringstjänster som tillgodoser varje kunds unika behov. Oavsett om du är en spirande spelstartup som vill skapa din nisch i branschen eller en etablerad kryptoplattform som vill utöka din räckvidd, har vi verktygen, insikterna och strategierna för att hjälpa dig att nå dina mål.

Det som skiljer oss är vårt orubbliga engagemang för spetskompetens och innovation. Vi följer inte bara trender; vi ställer in dem. Genom att ligga före kurvan och kontinuerligt anpassa oss till det föränderliga landskapet i våra branscher säkerställer vi att våra kunder alltid ligger i framkanten inom sina respektive områden.

På HellaGood.Marketing förstår vi att framgång inte bara handlar om att ha en vinnande strategi; det handlar också om utförande. Det är därför vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster utformade för att ta din vision från idé till verklighet. Från marknadsundersökningar och konkurrentanalyser till kampanjplanering och genomförande, vi är med dig varje steg på vägen och ser till att ditt varumärke sticker ut på en fullsatt marknad.

Men vårt engagemang för excellens slutar inte där. Vi tror på att främja långsiktiga partnerskap som bygger på förtroende, transparens och ömsesidig respekt. När du väljer HellaGood.Marketing anlitar du inte bara en byrå; du får ett dedikerat team av proffs som är lika investerade i din framgång som du.

Så oavsett om du funderar på att lansera en banbrytande ny produkt, utöka din marknadsnärvaro eller helt enkelt ta dina marknadsföringsinsatser till nästa nivå, har HellaGood.Marketing expertis och passion för att hjälpa dig att nå dina mål. Låt oss ge oss ut på denna resa tillsammans och omdefiniera hur framgång ser ut i den digitala tidsåldern.

Uppdaterad på 4 April 2024